ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

การยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดในการให้บริการ ("ข้อกำหนด") ที่คุณกำลังอ่านเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งควบคุมการให้บริการระหว่าง PACIFY SERVICE CO., LTD. ("PACIFY") และตัวคุณ และการใช้ผลิตภัณฑ์และเกมของ PACIFY สำหรับเว็บ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ("บริการ") โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของ PACIFY

คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ

ในข้อกำหนดเหล่านี้ "PACIFY" ยังหมายถึงบริษัทในเครือ ซึ่งรวมบริษัทสาขา บริษัทแม่ กิจการร่วมค้า และหน่วยงานบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกัน เราอาจเรียก PACIFY ว่า "เรา" หรือ "พวกเรา"

บริการนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น บริการนี้ไม่มีการพนันด้วยเงินจริงหรือโอกาสในการชนะเงินจริงหรือรางวัล ไม่มีเงินจริงหรือของมีค่าใดๆ ที่สามารถชนะในการเล่นเกมที่นำเสนอผ่านบริการ และไม่จำเป็นต้องใช้เงินจริงในการเล่น

PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ เช่น แพลตฟอร์มและ API แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระดานสนทนา การแข่งขัน การสมัครสมาชิก หรือโปรแกรมความภักดี เช่น กฎของรางวัล PACIFY กฎอย่างเป็นทางการของโปรโมชันและข้อกำหนดการละเมิดที่เราอาจเผยแพร่ซึ่งนำไปใช้กับการใช้บริการเฉพาะเหล่านั้นของคุณ และระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") (ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดเพิ่มเติมโดย ในที่นี้เรียกว่า "ข้อกำหนดของ PACIFY") เมื่อใดก็ได้โดยการโพสต์ข้อกำหนดของ PACIFY ที่แก้ไขแล้วบนหรือภายในบริการ และคุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาข้อกำหนดของ PACIFY เป็นระยะ

การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดของ PACIFY จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของ PACIFY ฉบับแก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของ PACIFY วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือยุติการใช้บริการและยกเลิกบัญชีใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้บริการ หากคุณใช้บริการของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของ PACIFY ที่อาจมีผลบังคับใช้ หากคุณเข้าถึงบริการจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือดาวน์โหลดบริการจากแพลตฟอร์มหรือร้านค้าแอปพลิเคชันอื่น ไม่จำกัดเพียง Facebook, Amazon, Windows Phone, Samsung, Yahoo, Apple หรือ Google คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการด้วย เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ PACIFY

คุณเข้าใจว่าบริการกำลังพัฒนา คุณอาจต้องยอมรับการอัพเดท ของบริการและเกมของ PACIFY ที่คุณติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุณรับทราบว่า PACIFY อาจดำเนินการอัพเดทเหล่านี้จากระยะไกล และตกลงว่า PACIFY อาจอัพเดทบริการโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เป็นครั้งคราวเพื่อรับบริการและเล่นเกมของ PACIFY เราขอสงวนสิทธิ์ ณ เวลาใดก็ได้และเป็นครั้งคราว ชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อ: หยุดเสนอและ/หรือสนับสนุนบริการหรือเกมใดเกมหนึ่งหรือบางส่วนของบริการ ยุติหรือระงับใบอนุญาตของคุณในการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ แก้ไขหรือหยุดให้บริการ แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ จำกัดความพร้อมใช้งานของบริการไว้เฉพาะบุคคล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาลที่เราเลือก เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ แก้ไขและ/หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากบริการ และ/หรือเสนอโอกาสแก่ผู้ใช้บริการบางส่วนและทั้งหมด หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น PACIFY ไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ ให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ยกเลิกของบริการหรือสำหรับสินค้าเสมือนจริงที่ได้รับหรือซื้อก่อนหน้านี้

คุณตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบริการและในข้อกำหนดของ PACIFY หรือเขตอำนาจศาลที่เราเลือก เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ แก้ไขและ/หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากบริการ และ/หรือเสนอโอกาสแก่ผู้ใช้บริการบางส่วนและทั้งหมด หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น PACIFY ไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ ให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ยกเลิกของบริการหรือสำหรับสินค้าเสมือนจริงที่ได้รับหรือซื้อก่อนหน้านี้

PACIFY อาจระงับ ยุติ แก้ไข หรือลบบัญชีหรือการเข้าถึงบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน และห้ามการเข้าถึงเกมและไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหา บริการ และเครื่องมือ ชะลอหรือลบเนื้อหาที่ฝากไว้ และ PACIFY ไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยความสูญเสียหรือผลลัพธ์ดังกล่าวให้กับคุณ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดของ PACIFY หรือข้อกำหนดใดๆ ของแอปพลิเคชันสโตร์และแพลตฟอร์มอื่นๆ (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Amazon, Windows Phone, Samsung, Yahoo, Apple หรือ Google) PACIFY อาจดำเนินการกับคุณและขอสงวนสิทธิ์ ออกคำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดหรือยุติทันทีหรือระงับบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้บริการทันที คุณตกลงว่า PACIFY ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยุติหรือระงับบัญชีของคุณ แต่อาจมีการแจ้งดังกล่าวตามดุลยพินิจของ PACIFY แต่เพียงผู้เดียวด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนทางกฎหมาย

ความพยายามใดๆ ของคุณที่จะขัดขวางหรือแทรกแซงบริการ รวมถึงการบ่อนทำลายการจัดการการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกม PACIFY ถือเป็นการละเมิดนโยบาย PACIFY และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

ในการเข้าถึงหรือเล่นเกมของเรา คุณต้องสร้างบัญชีกับ PACIFY (“บัญชี”) คุณสามารถเข้าถึงบริการผ่านทางเว็บไซต์ บัญชีของคุณในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือหากคุณใช้บริการมือถือของเรา บัญชีกับบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือของคุณเช่น บัญชี Apple คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราวเพื่อรับบริการและ/หรืออัปเดตและเล่นเกมของ PACIFY ในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงบริการ คุณอาจต้องเลือกรหัสผ่านหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณจากบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก (“ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ”) กฎต่อไปนี้ควบคุมความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ การอ้างอิงถึงข้อมูลบัญชีและการเข้าสู่ระบบจะรวมถึงข้อมูลบัญชีใดๆ

 • คุณจะไม่เปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณหรือทำสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ PACIFY จะไม่ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านและจะไม่เริ่มต้นการติดต่อกับคุณเพื่อขอคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณ
 • ในกรณีที่คุณทราบหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้ PACIFY ทราบทันทีและแก้ไขข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณทั้งหมด รวมถึงการซื้อ ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ "ออกจากระบบ" หรือออกจากบัญชีของคุณ (ถ้าใช้ได้) เมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชั่น
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำโดยคุณหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นคุณรับทราบว่าบัญชีของคุณอาจถูกยุติหากมีบุคคลอื่นใช้บัญชีเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

คุณต้องบรรลุนิติภาวะและยืนยันในที่นี้ว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศและรัฐที่คุณพำนัก หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณจะต้องไม่ยินยอมตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อจำกัดการใช้งานโดยผู้เยาว์ และคุณจะปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้เยาว์ และคุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัตรเครดิตหรือเครื่องมือการชำระเงินอื่นๆ ของคุณ (เช่น PayPal) โดยผู้เยาว์

คุณจะต้องไม่มีบัญชีหรือใช้บริการ หากคุณเคยถูกลบออกโดย PACIFY หรือเคยถูกแบนจากการเล่นเกมใดๆ ของ PACIFY คุณต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ตฯลฯ) ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการ คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือค่าธรรมเนียมมือถือ หรือสำหรับการใช้ข้อมูลหรือเซลลูลาร์เพื่อดาวน์โหลดและใช้บริการ

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ข้างต้น

PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ใดๆ ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามที่ชื่อผู้ใช้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

คุณเข้าใจว่าหมายเลข ID ผู้ใช้ ชื่อ และรูปโปรไฟล์ของคุณจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และเครื่องมือค้นหาอาจจัดทำดัชนีชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อสร้างหรืออัปเดตบัญชีของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่อีเมลล์ และในบางกรณี ข้อมูลการชำระเงิน จะถูกเก็บไว้และใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY (เช่น รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เรา และคุณจะอัปเดตข้อมูลนั้นทันทีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อและขอให้เราหยุดใช้งานข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ หากคุณขอให้ลบบัญชีของคุณ

ใบอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงของคุณและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PACIFY อย่างต่อเนื่อง PACIFY ให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วง เพิกถอนได้ และจำกัดขอบเขตในการเข้าถึงและใช้บริการโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือมือถือที่รองรับอุปกรณ์ PACIFY การใช้บริการจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ข้อกำหนดของ PACIFY ไม่ให้สิทธิ์แก่คุณหรือบุคคลอื่นใด กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการหรือเนื้อหาใดๆ ในบริการ คุณรับทราบในที่นี้ว่าสิทธิ์การใช้งานของคุณในการใช้บริการถูกจำกัดโดยข้อกำหนดของ PACIFY และหากคุณละเมิดหรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ ของ PACIFY ใบอนุญาตในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องงดใช้บริการทันที

การยุติบัญชี

PACIFY อาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการหรืออาจจำกัด ระงับ แก้ไข ลบหรือยุติบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงในกรณีการละเมิดข้อกำหนดของ PACIFY ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม การใช้บัญชีของคุณ หรือการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เกมของ PACIFY หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ PACIFY ตามที่กำหนดโดย PACIFY ตามดุลยพินิจของ PACIFY แต่เพียงผู้เดียว คุณอาจสูญเสียชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกบัญชี โดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และ PACIFY ไม่มีข้อผูกมัดในการ ชดเชยคุณสำหรับความสูญเสียหรือผลลัพธ์ดังกล่าว หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชี

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว PACIFY อาจเลือกลบ เพิกถอน หรือปรับแต่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ "สิทธิประโยชน์" หมายถึง สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ รายการ สิทธิ์อนุญาตที่ ได้รับรางวัล ให้เป็นของขวัญ จัดหาให้ และ/หรือซื้อโดยคุณ เพื่อเข้าถึงและ/หรือใช้องค์ประกอบหรือคุณสมบัติออนไลน์หรือออฟไลน์ของบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ชำระเงินและดาวน์โหลดได้ฟรี สกุลเงินเสมือน สินทรัพย์ดิจิทัลและ/หรือเสมือน เนื้อหาที่ปลดล็อกได้ สิทธิ์ในการใช้งานที่ผูกกับกุญแจหรือรหัสปลดล็อก รหัสซีเรียลและ/หรือการรับรองความถูกต้องทางออนไลน์ใดๆ และในความสำเร็จของเกม หากบัญชีของคุณหรือการสมัครบริการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณถูกยุติ ระงับ และ/หรือหากผลประโยชน์ใดๆ ถูกเลือกเอาออก เพิกถอนหรือทำให้เสียจากบัญชีของคุณ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

คุณรับทราบว่า PACIFY ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ หรือเลือกลบ เพิกถอน หรือจัดการผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่ PACIFY ยุติบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถเข้าร่วมในบริการใดๆ ได้อีกหากไม่ได้รับอนุญาตจาก PACIFY อย่างชัดแจ้ง PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะเก็บบัญชีและให้การเข้าถึงบริการหรือบริการอื่นๆ แก่บุคคลใดๆ คุณไม่อนุญาตให้บุคคลที่บัญชีถูกยกเลิกโดยเรา ใช้บัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีการดำเนินการใดๆ กับบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาด โปรดติดต่อเราที่: [email protected] หรือส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม

เราอาจลบหรือยุติบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้) เป็นเวลา 180 วัน หากคุณต้องการให้เรายกเลิกหรือลบบัญชีของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม หรือสามารถลบบัญชีผ่านบัญชีตัวละครในเกม หรือลบบัญชีผ่านหน้าดาวน์โหลดแอปเกมสตาร์คาสเซิลได้โดยตรง

โปรดทราบข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืน/เรียกคืน/คืนค่าได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาของผู้ใช้

คุณตกลงว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณเผยแพร่ผ่านบริการนั้นกระทำผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ PACIFY จัดหาให้ คุณยอมรับว่าคุณกำลังเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยความเต็มใจ และคุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ทั้งหมดในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว และการเผยแพร่เนื้อหานั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณไม่สามารถแจกจ่าย ขาย โอน หรืออนุญาตเนื้อหาและ/หรือแอปพลิเคชันนี้ในลักษณะใดๆ ในประเทศใดๆ หรือบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก PACIFY คุณให้สิทธิ์ PACIFY ในการเป็นตัวแทนในนามของคุณในฐานะผู้ดำเนินการบริการ

การสื่อสาร ข้อความ โพสต์ ความคิดเห็น แชต รูปภาพ เสียง และเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ กราฟิก รูปถ่าย วิดีโอ ข้อมูลตำแหน่ง หรือเนื้อหาอื่นใดทั้งหมด และการเลือกและการจัดเรียง อัปโหลดหรือส่งผ่าน PACIFY เกมหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของบริการโดยผู้ใช้ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ รูปโปรไฟล์ เสียง ความเหมือน ข้อมูลชีวประวัติ และบันทึกเกม ("เนื้อหาของผู้ใช้") ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปจนถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั่วโลกแบบไม่จำกัด และ/หรือการส่งเสริมการขายโดย PACIFY (ตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย ไฟล์ หรือเนื้อหาผู้ใช้อื่นๆ ที่คุณอัปโหลดจะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงในที่นี้ว่าคุณอาจต้องรับผิดต่อเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอัปโหลด โพสต์หรือส่งผ่านบริการ PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบบริการสำหรับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความจุในการจัดเก็บเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการในทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่ค้นพบในอนาคต ในสื่อใดๆ ในเวลาใดก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ ตลอดจนงานดัดแปลงและลอกเลียนแบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา รวมถึงการโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขายดังกล่าว คุณไม่มีเครดิต การอนุมัติ หรือค่าตอบแทนสำหรับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณอาจส่งมา ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

คุณขอสละสิทธิ์ทางศีลธรรมที่คุณอาจมีในเนื้อหาของผู้ใช้ (เช่น สิทธิ์ในการระบุว่าเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้หรือสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้เนื้อหาของผู้ใช้นั้น) ใบอนุญาตที่คุณอนุญาตให้เราใช้เนื้อหาผู้ใช้ (ยกเว้นเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งเพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและการแข่งขันของ PACIFY หรือเนื้อหาอื่นใดที่ PACIFY ร้องขอโดยเฉพาะ) จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือคุณปิดบัญชีของคุณ เว้นแต่เนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะถูกแบ่งปัน กับคนอื่นๆ และพวกเขาไม่ได้ลบมัน อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาที่ถูกนำออกอาจยังคงอยู่ในสำเนาสำรองในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยการส่งหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในขณะใช้บริการ คุณยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าการส่งข้อมูลหรือการส่งนั้น (ก) ถูกต้องและไม่เป็นความลับ (ข) ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อจำกัดตามสัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่นๆ และคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ (ค) ปราศจากไวรัส แอดแวร์ สปายแวร์ เวิร์มหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ และ (ง) คุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณภายในเนื้อหาดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดย PACIFY ตลอดเวลาตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณตกลงด้วยว่าเนื้อหาของผู้ใช้จะไม่รวมถึงสิ่งบ่งชี้ใดๆ ที่ระบุถึงบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคนดังและ/หรือบุคคลสาธารณะหรือส่วนตัวอื่นๆ มีชีวิตหรือเสียชีวิต หรือเป็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล นอกจากนี้ เนื้อหาของผู้ใช้จะต้องไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องเพศ โจ่งแจ้งหรือมีการชี้นำทางเพศ หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้คนในลักษณะทางเพศหรือความรุนแรง
 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่รุนแรงหรือดูหมิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ หรือศาสนาใดๆ
 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ก่อกวนหรือสนับสนุนการล่วงละเมิดของบุคคลอื่น
 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์ ยา หรือยาสูบ อาวุธปืน/อาวุธอย่างผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่อาจถูกตีความว่าผิดกฎหมาย
 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือพฤติกรรมที่เป็นการดูหมิ่น คุกคาม ลามกอนาจาร ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือใส่ร้าย หรือ
 • ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใด

คุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ เราเพียงให้การเข้าถึงบริการและเนื้อหาของผู้ใช้เป็นบริการแก่ผู้ใช้ของเราเพื่อใช้ตามข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ที่พวกเขาโพสต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความจริงของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ในทำนองเดียวกันเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวมีลักษณะที่ผู้ใช้รายอื่นอาจมองว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจหรือไม่เป็นที่ยอมรับ และด้วยเหตุนี้เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้โดยชัดแจ้ง เช่นเดียวกับเมื่อคุณดูเนื้อหาในสภาพแวดล้อมอื่นๆ คุณควรใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม วิจารณญาณที่ดี และข้อควรระวังในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ในบริการ และในการดำเนินการใดๆ ตามเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ดังนั้นคุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณเข้าถึงหรือใช้

PACIFY อาจควบคุมหรือไม่ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ และไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาผู้ใช้ที่โพสต์ผ่านบริการ โดยการใช้บริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจสัมผัสกับเนื้อหาที่คุณเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม คุณตกลงว่า

PACIFY จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ หรือความล้มเหลวหรือความล่าช้าใน ลบเนื้อหาของผู้ใช้

PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในเวลาใดๆ) ในการลบ บล็อก แก้ไข ย้าย ปิดใช้งาน หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ออกจากบริการอย่างถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และเราอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกการโต้ตอบของคุณกับบริการหรือการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความแชตและการสื่อสารด้วยเสียง) เมื่อคุณใช้บริการ คุณตกลงว่าณ. ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ PACIFY จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการลบ การปรับเปลี่ยน หรือการบล็อกเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมและไม่มีภาระผูกพันที่จะมีผลในเวลาใดๆ การลบดังกล่าวนอกเหนือจากภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณทราบว่ามีเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์เกี่ยวกับบริการซึ่งละเมิดข้อกำหนดของ PACIFY โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หรือส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงสำเนาของเนื้อหาอ้างอิง ตำแหน่งที่เราอาจพบ และเหตุผลที่ควรลบเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว โปรดทราบว่าการยื่นเรื่องร้องเรียนจะไม่รับประกันว่าจะถูกลบออก เราจะลบเนื้อหาผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่เราเชื่อว่ามาตรการนี้มีความจำเป็นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเราอาจพยายามตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ เราไม่ถือว่าภาระหน้าที่ใดๆ เป็นพิเศษในการทำเช่นนั้น หรือรับผิดในการไม่ตรวจสอบแอปพลิเคชันหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

บริการอาจจัดเตรียมช่องทางการสื่อสาร เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะแฟนเพจ ฟอรัม ชุมชนบล็อก หรือพื้นที่สนทนา ("ช่องทางการสื่อสาร") ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการรายอื่นและโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด การส่ง ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนด PACIFY ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมาชิกรายอื่นจะไม่ใช้ความคิดและข้อมูลที่คุณแบ่งปัน ดังนั้นหากคุณมีความคิดหรือข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับและ/หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้ อย่าโพสต์บนบริการ PACIFY จะไม่รับผิดชอบในการประเมินหรือใช้ความคิดหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจเลือกที่จะส่ง และข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ PACIFY ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ แต่อาจทำเช่นนั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังช่องทางการสื่อสารและลบเนื้อหาใดๆ ได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ PACIFY ยังอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารใดๆ ของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับทราบว่าการแชต การโพสต์ หรือเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ในช่องทางการสื่อสารนั้นไม่ได้รับการรับรองหรือควบคุมโดย PACIFY และการสื่อสารเหล่านี้ไม่ควรได้รับการพิจารณาให้ตรวจสอบหรืออนุมัติโดย PACIFY คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมของคุณภายในช่องทางการสื่อสาร และไม่ว่าในกรณีใดๆ PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ภายในช่องทางการสื่อสาร คุณตกลงว่า PACIFY อาจใช้ ขาย ใช้ประโยชน์และเปิดเผยความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ แนวคิด ความคิด ความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณให้ในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่มีการระบุแหล่งที่มาและไม่มีการชดเชยให้กับคุณ คุณตกลงว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณภายในช่องทางการสื่อสารเป็นแบบสาธารณะ และคุณไม่คาดหวังความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสื่อสารของคุณ

PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกแบ่งปันบนช่องทางการสื่อสาร หรือต่อการกระทำของผู้ใช้รายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานในทางที่ผิดของสมาชิก หรือการยักยอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์ในช่องทางการสื่อสารใดๆ หากคุณทราบว่ามีบุคคลใดใช้บริการในทางที่ผิด โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หรือส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม ข้อมูลของคุณและเนื้อหาของการสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความแชต การสื่อสารด้วยเสียง ที่อยู่ IP และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) อาจถูกเปิดเผย: (i) เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล หมายค้น หรือหมายศาล) (ii) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ (iii) ที่เราเชื่อว่าบริการกำลังถูกใช้ในการก่ออาชญากรรม รวมถึงเพื่อรายงานกิจกรรมทางอาญาดังกล่าวหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง และการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (iv) เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและ/หรือความปลอดภัยของคุณ บุคคลอื่น หรือสาธารณะโดยทั่วไป และ (v) เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ PACIFY รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดของเรา เมื่อเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้คุณได้ให้ความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ในการติดตาม การบันทึกการเข้าถึง และการเปิดเผยดังกล่าว

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่นและบุคคลอื่นใดที่คุณโต้ตอบด้วยผ่านบริการและ/หรือเกม PACIFY PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเหล่านี้ หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป คุณปลดเปลื้องและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทสาขา กิจการร่วมค้า และพนักงานของเรา) จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภทและ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งานหรือข้อมูล

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในเกมของเรา เราอาจเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเกมตามประเภทผู้ใช้และสถิติต่างๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจเผยแพร่สถิติดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จและสร้างการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้ใช้ประเภทต่างๆ ในลักษณะที่ผู้ใช้เกมทุกคนสามารถเข้าถึงได้

สกุลเงินและสินค้าเสมือนจริง

ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในการซื้อใดๆ เพื่อใช้บริการ บริการอาจรวมถึงโอกาสที่จะได้รับหรือซื้อสกุลเงินเสมือนในเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหรียญ คะแนน เครดิต โบนัสหรือชิปเสมือนทั้งหมดสำหรับใช้ในบริการ ("เหรียญ") หรือสิ่งของในเกมเสมือนจริง หรือ คอลเลกชัน (ร่วมกับเหรียญ "รายการเสมือน") .. จำนวนเหรียญที่พร้อมให้คุณรวบรวมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการตามช่วงเวลาที่เกิดซ้ำ หากคุณใช้เหรียญจนหมด คุณอาจเลือกที่จะซื้อเหรียญเพิ่มเติมและเล่นเกมต่อไปผ่านบริการ หรือคุณอาจรอจนกว่าจะมีเหรียญฟรีเพิ่มเติมให้คุณ เหรียญและรายการเสมือนอื่นๆ ได้รับอนุญาตจากเราสำหรับการใช้งานของคุณผ่านบริการ

หากคุณต้องการซื้อเหรียญหรือสิ่งของเสมือนจริงอื่นๆ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยใช้เงิน "โลกแห่งความจริง" เพื่อรับสิ่งของเสมือนจริง สิ่งของเสมือนจริงไม่สามารถแลกหรือแลกเป็นเงินสด สินค้า หรือสิ่งของอื่นใดที่มีมูลค่าเป็นเงิน “ในโลกแห่งความจริง” จาก PACIFY หรือบุคคลอื่นใด คุณเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของเสมือนที่ปรากฏหรือมีต้นกำเนิดในเกมของ PACIFY ไม่ว่าจะเป็น "ได้รับ" ในเกมหรือ "ซื้อ" จาก PACIFY หรือคุณลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือจัดเก็บไว้ในบริการ

การซื้อรายการเสมือนของคุณถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืน โอน หรือแลกเปลี่ยนได้ ยกเว้นภายใต้ดุลยพินิจของ PACIFY แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถถ่ายโอน ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของเสมือนภายนอกบริการ หรือพยายามขาย มอบให้ หรือแลกเปลี่ยนใน "โลกแห่งความเป็นจริง" สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏหรือมีต้นกำเนิดในบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นจาก PACIFY เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะไม่ถือว่าการถ่ายโอนเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้น คุณไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วง แลกเปลี่ยน ขาย หรือพยายามขายสิ่งของเสมือนในเกมเป็นเงิน "จริง" หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของเสมือนจริงเป็นมูลค่าใดๆ นอกเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PACIFY การทำเช่นนั้นเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจส่งผลให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลงและ/หรือถูกดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ การโอนหรือการพยายามโอนใดๆ ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นโมฆะ นอกเหนือจากใบอนุญาตแบบจำกัด เป็นส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนได้ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงในการใช้รายการเสมือนกับบริการได้

คุณไม่มีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในหรือต่อรายการเสมือนใดๆ ที่ปรากฏหรือมีต้นกำเนิดมาจากบริการ หรือแอตทริบิวต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือจัดเก็บภายในบริการ PACIFY สงวนสิทธิ์ในการจัดการ ควบคุม แก้ไข และ/หรือกำจัดสิ่งของเสมือนจริงตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และ PACIFY จะไม่รับผิดต่อคุณหรือใครก็ตามสำหรับการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ราคาและความพร้อมใช้งานของรายการเสมือนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว PACIFY อาจเลือกลบหรือเพิกถอนรายการเสมือนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

สิ่งของเสมือนอาจถูกครอบครองโดยผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศที่อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการได้เท่านั้น ไอเท็มเสมือนจริงสามารถซื้อหรือได้มาจากเราเท่านั้น และผ่านวิธีการที่เราให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง PACIFY ไม่รู้จักการซื้อหรือการโอนใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกบริการบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอื่น และจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการเสมือนที่ซื้อหรือได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่ใช่ด้วยวิธีการที่มีให้ภายในเกม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอของคุณในการซื้อและ/หรือรับสิ่งของเสมือนจริงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือแก้ไขราคาสำหรับสิ่งของเสมือนได้ทุกเมื่อ

คุณสามารถรับสิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดสำหรับไอเท็มเสมือนจริงได้โดยไปที่หน้าซื้อในเกมใดเกมหนึ่งของเรา ให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ ยืนยันรายการซื้อของคุณ และยืนยันข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดเหล่านี้อีกครั้ง รายการเสมือนจริงที่ซื้อในเกมของเราบนร้านค้าหรือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Apple iOS หรือ Android จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินของแพลตฟอร์มเหล่านั้น PACIFY ไม่ได้ควบคุมวิธีที่คุณสามารถชำระเงินบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลการชำระเงินโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำสั่งซื้อของคุณสำหรับรายการเสมือนจะแสดงถึงข้อเสนอให้เราได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องหรือรายการในเกมเสมือนจริง ซึ่งจะได้รับการยอมรับจากเราเมื่อเราให้บริการรายการเสมือนในบัญชีของคุณสำหรับคุณ เพื่อใช้ในเกมของเราหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีอื่นๆ ที่คุณชำระเงิน แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน ใบอนุญาตแบบจำกัดของคุณสำหรับรายการเสมือนสำหรับใช้ในเกมของ PACIFY เป็นบริการที่จัดหาให้โดย PACIFY ซึ่งจะเริ่มต้นเมื่อเรายอมรับการชำระเงินของคุณหรือการแลกสกุลเงินเสมือนของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดในการใช้สิ่งของเสมือน สิ่งของเหล่านั้นจะอยู่ในบัญชีของคุณจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานจากการใช้บริการหรือยอมจำนนอันเป็นผลมาจากการยุติบริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อซื้อรายการเสมือนหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจมีให้ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อของคุณให้เรา รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับคุณหรือใครก็ตามที่ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนกับคุณ โดยใช้บัตรชาร์จที่ถูกต้องหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เราอาจยอมรับตามเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินและราคาที่มีผลอยู่ที่ เวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การขายรายการเสมือนและ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด หากบัญชีของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่คุณไม่ได้ซื้อ หรือคุณไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ หรือคุณถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจขอคืนเงินหรือแก้ไขตามนโยบายของผู้ให้บริการชำระเงิน ต้องได้รับคำขอคืนเงินภายใน 96 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการชำระเงิน คำขอคืนเงินที่เกิน 96 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายการชำระเงินของเราเท่านั้น นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ

คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงินหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ภายใน 30 วันหลังจากที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณเป็นครั้งแรก หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบภายใน 30 วัน แสดงว่าคุณยินยอมสละสิทธิ์ในการโต้แย้งปัญหาหรือความคลาดเคลื่อนดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบและตกลงที่จะชดใช้ให้เราสำหรับการกลับรายการ การปฏิเสธการชำระเงิน การเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าปรับ และความรับผิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ที่เกิดจากหรือเกิดจากการชำระเงินที่คุณอนุญาตหรือ ได้รับการยอมรับ

คุณเข้าใจว่าเราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการเรียกเก็บเงินที่คุณอนุญาตให้เราดำเนินการกับบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ หรือถูกส่งคืนให้เราโดยไม่ได้ชำระเงิน และหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น คุณจะต้องส่งเงินทันที ให้เราชำระเงินค่าบริการดังกล่าวด้วยวิธีการชำระเงินอื่น คุณรับทราบว่า PACIFY ไม่จำเป็นต้องคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นใด และคุณจะไม่ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับรายการเสมือนที่ไม่ได้ใช้เมื่อบัญชีถูกปิด ไม่ว่าการปิดดังกล่าวจะเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ หรือไม่ว่าคุณจะชำระเงินก็ตามผ่าน https://starcastle.pacifyservice.com ร้านค้าแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่นแต่ไม่จำกัดเพียง Apple, Google, Facebook หรือเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เรานำเสนอบริการของเรา รายการเสมือนทั้งหมดจะถูกริบหากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามดุลยพินิจของ PACIFY แต่เพียงผู้เดียวหรือหากบริการไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากบัญชีของคุณหรือการสมัครบริการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณถูกยุติ ระงับ และ/หรือหากรายการเสมือนใดๆ ถูกเลือกเอาออกหรือเพิกถอนจากบัญชีของคุณ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น จะไม่มีการให้เครดิตรายการเสมือนแก่คุณ หรือแปลงเป็นเงินสดหรือการชำระเงินคืนรูปแบบอื่น

กฎการปฏิบัติและการใช้งาน

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการใช้บริการและผูกพันตามข้อกำหนดของ PACIFY คุณตกลงว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของ PACIFY ที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเต็มที่

คุณรับรองว่าคุณจะไม่ฉ้อโกงหรือพยายามฉ้อโกง PACIFY หรือผู้ใช้รายอื่น และคุณจะไม่กระทำการที่ไม่สุจริตในการใช้บริการของคุณ หาก PACIFY พิจารณาว่าคุณกระทำการโดยไม่สุจริตซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดของ PACIFY หรือหาก PACIFY พิจารณาว่าการกระทำของคุณอยู่นอกเหนือมาตรฐานชุมชนที่สมเหตุสมผล PACIFY อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของคุณและห้ามไม่ให้คุณใช้บริการ

คุณตกลงว่าการใช้บริการของคุณจะถูกต้องตามกฎหมายและคุณจะปฏิบัติตามกฎการใช้งานและข้อกำหนดการละเมิด ในการเพิ่มเติมสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อเป็นตัวอย่างและไม่ใช่ข้อจำกัด คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

 • อย่าใช้บริการหากคุณไม่ใช่ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในประเทศและรัฐที่คุณพำนัก
 • อัปโหลด โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่หยาบคาย รุนแรง อนาจาร ลามกอนาจาร ภาพอนาจาร เรื่องทางเพศที่มีภาพเปลือย ความรุนแรงมากเกินไป หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือน่ารังเกียจในมุมมองของบุคคลที่เหมาะสม หรือที่มีลิงก์ ต่อเนื้อหาดังกล่าว
 • หมิ่นประมาท เยาะเย้ย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ดูถูก ดูหมิ่น สะกดรอยตาม ข่มขู่ คุกคาม ก่อกวน ทำอันตราย สนับสนุน ยุยงให้เกิดการคุกคาม หรือข่มเหงบุคคลอื่น กลุ่ม พนักงานของ PACIFY รวมถึงตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ PACIFY ด้วยความเกลียดชัง เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือในลักษณะอื่นๆ
 • อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไฟล์ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ แคนเซิลบอต RAT ตัวบันทึกแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือรหัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือรุกรานอื่นๆ ไฟล์หรือข้อมูลที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริการหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการรายอื่น
 • โฆษณา ร้องขอ หรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านบริการ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำๆ (spim หรือ spam) และเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมมัลแวร์ สปายแวร์ และรายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ให้กับทุกคน
 • ละเมิดสัญญา ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใดๆ รวมถึงโดยการใช้ อัปโหลด ส่งต่อ แจกจ่าย หรือทำให้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการในลักษณะใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การค้า ความลับหรือสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใดๆ (รวมถึงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่)
 • สร้างตัวตนปลอม ระบุหลายตัวตน บัญชีผู้ใช้หลายบัญชี ตั้งค่าบัญชีในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง ใช้บอทหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติอื่นๆ เพื่อฉ้อโกงหรือละเมิดข้อกำหนดของ PACIFY และ/หรือข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สาม แอปพลิเคชันของบุคคลหรือเครือข่ายโซเชียลที่เข้าถึงบริการ
 • ความพยายามที่จะขอรับหรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จากสมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ) เอกสารระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกฟ้องร้องเพื่อติดตาม ติดต่อ หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้รายอื่นและพนักงานของ PACIFY
 • อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก PACIFY เนื้อหาใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน ("gif") ขนาด 1x1 พิกเซล เว็บบั๊ก คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน (บางครั้งเรียกว่า "สปายแวร์" "กลไกการรวบรวมแบบพาสซีฟ" หรือ "pcms")
 • ใช้ช่องทางการสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมเพื่อรายงานเท็จต่อ PACIFY หรือใช้ภาษาหยาบคายและไม่เหมาะสมในการสื่อสารของคุณกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเรา
 • ใช้บริการเพื่อออกแบบ ช่วยเหลือ พัฒนา แจกจ่าย ใช้ หรือแจ้งให้สมาชิกคนอื่นๆ ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ "อัตโนมัติ" โปรแกรมซอฟต์แวร์ "มาโคร" โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน "ยูทิลิตี้โกง" การแฮ็ก ม็อด หรืออื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโกงหรือได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่ได้ตั้งใจในขณะที่ใช้บริการ หรือปรับเปลี่ยนหรือแทรกแซงบริการหรือประสบการณ์เกมของ PACIFY รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดใช้งานกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของผู้ใช้
 • ใช้ประโยชน์ แจกจ่าย หรือแจ้งให้สมาชิกคนอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของเกม ข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือความผิดปกติทางเทคนิคใดๆ ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงโปรโมชั่นหนึ่งครั้งมากกว่าหนึ่งครั้ง
 • จัดการกับสิ่งของเสมือนในลักษณะที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการโอนสิ่งของเสมือนจริงไปยังบุคคล บุคคล บุคคล หรือหน่วยงานอื่น การขายหรือขายต่อสิ่งของเสมือนจริง หรือการได้รับหรือการได้มาซึ่งสิ่งของเสมือนจริงหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ โดยฉ้อฉล
 • ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ของขวัญ มอบมรดก หรือโอนหรือแบ่งปันบัญชีของคุณให้กับใครก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PACIFY
 • เข้าถึงหรือใช้บัญชีที่มีการเช่า ให้เช่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ มอบมรดก หรือโอนจากผู้สร้างบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PACIFY
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินหรือกลไกการติดตามผู้โฆษณา
 • ใช้บริการโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโดยเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ หรือสนับสนุนหรือส่งเสริมการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหมิ่นประมาท การบุกรุกความเป็นส่วนตัว เอกลักษณ์ การโจรกรรม การแฮ็ก การแคร็กหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ปลอม หรือการโกงหรือการแฮ็กสำหรับบริการ
 • พยายามใช้บริการบนหรือผ่านบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก PACIFY การใช้งานดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอาจทำให้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไป PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการของคุณผ่านบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • รวบรวม เก็บเกี่ยว โพสต์ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลในโลกแห่งความจริงของบุคคลใดๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ) เอกสารระบุตัวตน หรือข้อมูลทางการเงินผ่านบริการ
 • พยายามแทรกแซง แฮ็กหรือถอดรหัสการส่งข้อมูลใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการ
 • การแทรกแซงความเพลิดเพลินของผู้อื่นในการใช้บริการหรือเกมใดๆของ PACIFY รวมถึงการขัดขวาง การเพิ่มภาระ การสนับสนุน การช่วยเหลือในการขัดขวางหรือการเพิ่มภาระในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้นำเสนอและสนับสนุนการบริการหรือเกมใดๆของ PACIFY หรือดำเนินการใดๆ ที่ขัดขวาง แทรกแซงหรือเพิ่มต้นทุนในการให้บริการเพื่อความเพลิดเพลินของผู้ใช้ทั้งหมด
 • มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ PACIFY เห็นว่าขัดแย้งกับเจตนารมณ์หรือเจตนาของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหลีกเลี่ยงหรือจัดการข้อกำหนดของ PACIFY กฎของเกม กลไกเกมหรือนโยบายของเรา
 • หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก PACIFY แก้ไขหรือทำให้มีการแก้ไขไฟล์ รหัส หรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
 • จัดตั้ง ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการโจมตีประเภทใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระจายของไวรัส การปฏิเสธการโจมตีบริการบนบริการ หรือความพยายามอื่นๆ ที่จะขัดขวางบริการหรือการใช้งานหรือการเพลิดเพลินกับบริการของบุคคลอื่น
 • พยายามที่จะเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต บัญชีที่ลงทะเบียนกับผู้อื่นหรือคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ PACIFY จัดหาให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไข พยายาม เพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไข หรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขความปลอดภัย เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
 • ใช้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าวเพื่อให้บริการในเกม เช่นบริการเพิ่มระดับพลังและรวบรวมไอเท็ม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการชำระเงินภายนอกบริการ
 • แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ หรือเชื่อมต่อหรือใช้บริการด้วยวิธีใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดเหล่านี้
 • ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าถึง สกัดกั้น "ขุด" หรือรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านบริการหรือที่อยู่ระหว่างการขนส่งจากหรือไปยังบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อ่านพื้นที่ของ RAM หรือสตรีมของ การรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวละคร องค์ประกอบ หรือสภาพแวดล้อมของเกม PACIFY PACIFY อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของบุคคลที่สาม
 • สกัดกั้น ตรวจสอบ หรือสังเกตโปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้โดยไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือบริการ ไม่ว่าจะผ่านการใช้ตัววิเคราะห์เครือข่าย เครื่องมืดักจับข้อมูลแพ็กเก็ตสนิฟเฟอร์(Packet Sniffer) หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • ใช้งานระบบโดยวิธีอัตโนมัติใดๆ หรือดำเนินการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนด (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ที่เราเห็นว่าทำให้เกิดภาระหนักโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือไม่สมส่วนต่อเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายของเรา
 • หลบเลี่ยงโรบ็อต (Robot Exclusion Header) หรือมาตรการอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงการบริการ หรือใช้ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดก็ตามเพื่อทำการเก็บข้อมูล (Scrape, Spider หรือ Crawl) เกี่ยวกับการบริการหรือเก็บเกี่ยวหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
 • ใช้อำนวยความสะดวก สร้าง หรือรักษาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (i) การเชื่อมต่อใดๆ กับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เลียนแบบหรือพยายามเลียนแบบส่วนใดๆ ของบริการ หรือ (ii) การเชื่อมต่อใดๆ โดยใช้โปรแกรม เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก PACIFY
 • ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สที่เกี่ยวข้อง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดแยกชิ้นส่วน ถอดรหัส ดัดแปลง หรือพยายามอื่นเพื่อให้ได้รหัสวัตถุหรือรหัสต้นฉบับสำหรับซอฟต์แวร์พื้นฐานหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ใช้ในการให้บริการ หรือเพื่อให้ได้มา ข้อมูลจากบริการโดยใช้วิธีการใดๆ ที่ PACIFY ไม่อนุญาตโดยชัดแจ้ง
 • คัดลอก แก้ไข หรือแจกจ่ายสิทธิ์หรือเนื้อหาจากไซต์หรือเกมของ PACIFY หรือลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของ PACIFY หรือใช้วิธีการใดๆ เพื่อคัดลอกหรือแจกจ่ายเนื้อหาของบริการ ยกเว้นที่อนุญาตโดยเฉพาะในข้อกำหนดเหล่านี้
 • ร้องขอหรือพยายามเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการรายอื่น
 • การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และสแปม (การโพสต์ข้อความซ้ำๆ กันอย่างต่อเนื่อง) ที่ขัดขวางการใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการและเนื้อหาของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง หรือแก้ไข ทำให้เสียหาย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลง หรือรบกวนการใช้งาน คุณลักษณะ ฟังก์ชัน การดำเนินการ หรือการบำรุงรักษาของ บริการและเนื้อหาผู้ใช้ หรือ
 • คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่นๆ
 • ใช้ PACIFY Server API กับซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ PACIFY

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

PACIFY สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกม แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ชื่อเรื่อง รหัสคอมพิวเตอร์ ธีม วัตถุ ตัวละคร ชื่อตัวละคร แอนิเมชัน เรื่องราว บทสนทนาวลีจับใจความ แนวคิด งานศิลปะ การออกแบบ กราฟิก แบบอักษร ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ เสียง เพลง การประพันธ์เพลง เอฟเฟกต์ภาพและเสียง วิธีการดำเนินการ สิทธิทางศีลธรรม เอกสาร บทสนทนาในเกม ข้อมูลโปรไฟล์ตัวละคร อวตาร(Avatar)ส่วนบุคคล การบันทึก เกมที่เล่นและไฟล์อื่นๆ และการเลือกและการจัดเรียง) (เรียกรวมกันว่า “สื่อการบริการ”) เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่ง PACIFY เป็นเจ้าของ ควบคุม หรืออนุญาต เนื้อหาทั้งหมดของบริการได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง PACIFY สงวนสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า แบรนด์ หรือเครื่องหมายบริการของ PACIFY ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้กับบริการ และเป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก PACIFY คุณสามารถใช้เนื้อหาบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้า และเพื่อความบันเทิงเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้วัสดุบริการในลักษณะอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราและ/หรือความยินยอมจากบุคคลที่สามใดๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็น เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ การใช้งานเนื้อหาบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่

คุณจะต้องไม่หรือทำให้บุคคลอื่นใดแก้ไข ถอดรหัส ถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ประกอบกลับ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ด คัดลอก โอน สร้างงานดัดแปลงจาก มอบหมาย เช่า อนุญาตช่วง แจกจ่าย ทำซ้ำใส่กรอบ เผยแพร่ซ้ำ ขูด ดาวน์โหลด แสดง ส่ง โพสต์ ให้ผลประโยชน์หลักประกัน ให้เช่าหรือขายในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้บริการตาม ข้อกำหนดเหล่านี้หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบริการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PACIFY สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะไม่นำไปใช้กับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเองที่คุณโพสต์ผ่านบริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทุกสิ่งที่คุณส่งหรือโพสต์อาจถูกใช้โดย PACIFY เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การแพร่ภาพ และการโพสต์ นอกจากนี้ PACIFY มีอิสระที่จะใช้แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งไปยัง PACIFY เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แก่คุณ การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าในลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการใช้ที่ลอกเลียนแบบ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก PACIFY การทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ ตลอดจนมีบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาขั้นรุนแรง ไม่มีสิ่งใดในบริการที่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาบริการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

PACIFY และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตและบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในและต่อเนื้อหาบริการทั้งหมด คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใดๆ จากการใช้บริการหรือโดยการเข้าถึงเนื้อหาบริการใดๆ หรือสิทธิ์ในงานดัดแปลงใดๆ

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

PACIFY เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในบริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิด โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา:

 • ลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 • คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่าละเมิดนั้นอยู่ที่ใดในบริการ
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 • คำแถลงของคุณซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวแทนของเราสำหรับการแจ้งการเรียกร้องลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้:

นโยบายของ PACIFY ในการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นไปตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) และกฎหมายท้องถิ่นที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าที่อาจบังคับใช้ PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้นั้นถูกกำหนดโดย PACIFY ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็น "ผู้ละเมิดซ้ำ" เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบก่อนที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ PACIFY รองรับและไม่แทรกแซงมาตรการทางเทคนิคมาตรฐานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาของพวกเขา

คุณตกลงและรับทราบว่าการยอมรับข้อเสนอหรือการเข้าร่วมในโปรโมชั่นใดๆ ถือว่าคุณยินยอมให้ PACIFY ใช้ชื่อ รูปเหมือน รูปถ่าย เสียง ความคิดเห็น บ้านเกิด รัฐและ/หรือจังหวัดเพื่อวัตถุประสงค์ของ PACIFY ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในสื่อใดๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือพิจารณาเพิ่มเติม

เว็บไซต์และการโฆษณาของบุคคลภายนอก

คุณเข้าใจว่าบริการและเกม PACIFY อาจมีโฆษณาจาก PACIFY หรือบุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูลของ PACIFY สำหรับการโฆษณาของบุคคลที่สามระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของPACIFY PACIFYอาจให้ลิงก์ในเกมของเราหรือบนบริการไปยังเว็บไซต์หรือผู้ขายบุคคลที่สามซึ่งอาจเชิญคุณเข้าร่วมในข้อเสนอส่งเสริมการขายเพื่อแลกกับการได้รับคุณลักษณะบางอย่างของบริการและ/หรือการอัปเกรด (เช่น สกุลเงินในเกม) ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่คุณก่อขึ้นในการติดต่อกับบุคคลที่สามเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ PACIFY ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า และ/หรือบริการใดๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าจะเชื่อมโยงกับบริการหรือเกมของเราก็ตาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สินค้า และ/หรือบริการของบุคคลที่สาม ลิงค์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PACIFY และอาจรวบรวมข้อมูลหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ หรืออาจรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้บริการของบริษัทอื่นเช่นนี้ บริการของบริษัทอื่นอาจ (หรืออาจไม่) ขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาของคุณ PACIFY ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์เหล่านั้นอาจรวบรวมจากคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทอื่นจะควบคุมวิธีการใช้ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย PACIFY ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ การเชื่อมโยง การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในนั้น การเข้าถึง ใช้ หรือดาวน์โหลดบริการ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงว่าเรายังไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบริการ การเชื่อมโยงของคุณไปยังเพจนอกไซต์หรือไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว & กฎการรับรางวัล PACIFY

การใช้บริการยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY ซึ่งรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง https://starcastle.pacifyservice.com/Policy/PrivacyPolicy ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราออกแบบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณเกี่ยวกับคุณและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ และวิธีที่คุณสามารถใช้บริการเพื่อแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้อื่น นอกจากนี้ การเข้าถึงและใช้บริการของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสมาชิกกฎการรับรางวัลของ PACIFY และผูกพันตามกฎการรับรางวัล PACIFY ซึ่งดูได้ที่ https://starcastle.pacifyservice.com เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY และกฎการรับรางวัลของ PACIFY อย่างรอบคอบ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจ โดยการสร้างบัญชีหรือเข้าถึงหรือใช้บริการ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ กลายเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกกฎการรับรางวัลของ PACIFY และยินยอมให้รวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY นอกเหนือจากข้อมูลที่เรารวบรวมตามที่อธิบายไว้ข้างต้นและในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PACIFY เกมที่นำเสนอผ่านบริการอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมและระดับของคุณในเกม และข้อมูลดังกล่าวอาจปรากฏแก่ผู้ใช้รายอื่น (ตัวอย่างเช่น ใน World Series of Poker มือที่ดีที่สุดของคุณอาจปรากฏแก่ผู้เล่นคนอื่น) หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎการรับรางวัลของ PACIFY คุณต้องหยุดใช้บริการนี้

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน การจำกัดจำนวนความรับผิด

โดยการเข้าถึง ใช้ หรือดาวน์โหลดบริการ คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการของคุณทั้งหมดและบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาทั้งหมดและวัสดุของผู้ใช้) จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ตามที่เป็นอยู่" ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต PACIFY บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และตัวแทนปฏิเสธการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นใดทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวข้องกับ บริการและการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ชื่อเรื่อง การใช้ทรัพย์สินโดยสงบ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด ประโยชน์ อำนาจ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความตรงต่อเวลา

 • ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
 • การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ
 • การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ PACIFY และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การหยุดชะงักหรือการยุติการส่งข้อมูลไปยังหรือจากบริการ
 • บั๊ก(Bug) ไวรัส ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการโดยบุคคลที่สาม
 • ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่งต่อ หรือให้บริการผ่านทางบริการ (vii) การกระทำของมนุษย์หรือการเพิกเฉยต่อระบบคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาด ความล้มเหลว หรือความล่าช้าอื่นใดในการส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายเนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ (viii) คุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (ix) บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ หรือว่าการส่งผ่านหรือข้อมูลจะปลอดภัย ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือหยุดชะงักของบริการที่ทำให้คุณไม่สามารถเล่นเกมที่คุณเริ่มเข้าร่วมจนจบได้ PACIFY อาจอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในเกมอีกครั้งจนกว่าการเข้าร่วมจะเสร็จสมบูรณ์ PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าจะรับผิดชอบต่อการทำงานผิดพลาดหรือการหยุดชะงักดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเล่นเกมของคุณหรือยุติการมีส่วนร่วมของคุณในบริการ หากPACIFY พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณจงใจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือการหยุดชะงักดังกล่าว PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อการชนะหรือโอกาสที่เสียไปจากเกมที่ยังเล่นไม่จบ เกมที่นำเสนอผ่านบริการไม่ได้จำลองอัตราต่อรองในการชนะหรือการจ่ายเงินของเกมที่คล้ายกันซึ่งพบในคาสิโน นอกจากนี้ PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเล่นเกมของคุณหรือยุติการมีส่วนร่วมของคุณในบริการ หาก PACIFY พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณจงใจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือการหยุดชะงักดังกล่าว PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อการชนะหรือโอกาสที่เสียไปจากเกมที่ยังเล่นไม่จบ เกมที่นำเสนอผ่านบริการไม่ได้จำลองอัตราต่อรองในการชนะหรือการจ่ายเงินของเกมที่คล้ายกันซึ่งพบในคาสิโน

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ แสดงว่าคุณตกลงว่า PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการแฮ็ก การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงหรือการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ความพยายามใดๆ ที่จะเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซงขั้นตอนหรือประสิทธิภาพของบริการ หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือบ่อนทำลายบริการ จะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือทางอาญา และจะส่งผลให้การเข้าร่วมของคุณสิ้นสุดลงทันทีและริบรางวัลใดๆ ที่คุณมีสิทธิ์เป็นอย่างอื่น ความพยายามใดๆ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เป็นอย่างอื่น ความพยายามใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยวิธีอัตโนมัติ มาโคร โปรแกรม หรือวิธีที่คล้ายกัน หรือกระทำการฉ้อโกงเกี่ยวกับบริการ จะส่งผลให้มีการฟ้องร้องทางแพ่งและ/หรือทางอาญา การยุติการมีส่วนร่วมของคุณ และรับรางวัลทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ไม่ว่าในกรณีใด PACIFY บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และพนักงานของ PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม สำหรับ: (i) กรณีพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม บังเอิญ พิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ หรือการสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงผลกำไรที่สูญเสีย การสูญเสียข้อมูลหรือค่าความนิยม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการทดแทน ค่าเสียโอกาส หรือการเบิกจ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่คุณพึ่งพา เข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือวัสดุหรือเนื้อหาอื่นๆ เข้าถึงผ่านหรือดาวน์โหลดจากบริการ หรือการเรียกดูบริการหรือผ่านการดาวน์โหลดใดๆ ของคุณ วัสดุ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือเสียงจากบริการหรือ (ii) สำหรับการดำเนินการของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ใช้บริการรายอื่นและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ภายนอก ความเสี่ยงในการใช้บริการและไซต์ภายนอกขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด เช่นเดียวกับความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากบริการและไซต์ภายนอก การปฏิเสธความรับผิดในที่นี้ใช้กับความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการภายใต้สาเหตุหรือการกระทำใดๆ ของเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน การละเมิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า PACIFY จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม การจำกัดความรับผิดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใด PACIFY บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน และพนักงานของ PACIFY จะต้องรับผิดต่อคุณมากกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ PACIFY ในเก้าสิบวัน (90) วันก่อนวันที่คุณยืนยันข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นครั้งแรก คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณยังไม่ได้ชำระเงินจำนวนใดๆ ให้กับ PACIFY ในช่วงเก้าสิบวัน (90) วันก่อนวันที่คุณยืนยันข้อเรียกร้องใดๆ เป็นครั้งแรก วิธีแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับ PACIFY คือการหยุดใช้บริการ และยกเลิกบัญชีของคุณ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง หรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประเภท ดังนั้นข้อจำกัดบางประการข้างต้นในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภคใดๆ หรือยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของ PACIFY ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงที่จะปลดเปลื้อง ปลดประจำการ ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง PACIFY และบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาแต่ละแห่ง หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน และพนักงานของ PACIFY ให้ปลอดภัยจากและต่อต้าน ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:

 • การใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงบริการของคุณ
 • การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดของ PACIFY (iii) การละเมิดการรับรอง การรับประกัน และพันธสัญญาที่ทำไว้ ณ. ที่นี้
 • การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว
 • การเรียกร้องใดๆ ที่คุณส่งโดยผู้ใช้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือ
 • เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณโพสต์หรือแบ่งปันบนหรือผ่านบริการ

PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการรับการป้องกันและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเรื่องใดๆ ที่คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ PACIFY และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับ PACIFY ในการป้องกันข้อเรียกร้องเหล่านี้ PACIFY จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ เมื่อได้รับทราบ

คุณตกลงว่าข้อกำหนดในย่อหน้านี้จะมีผลบังคับต่อการยกเลิกบัญชีหรือบริการของคุณ

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไต้หวันทุกประการ โดยจะไม่คำนึงถึงหลักการความขัดแย้งหรือทางเลือกของกฎหมายและตำแหน่งสถานที่ของคุณ คุณยินยอมกับคำเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ PACIFY ทั้งหมด หรือข้อบางส่วนจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะต้องได้รับการตัดสินจากชั้นศาลที่ตั้งอยู่ในไทเป ประเทศไต้หวันเท่านั้น และคุณยินยอมที่จะสละสิทธิเขตอำนาจศาลตามบุคคลของคุณและการโอนย้ายคดีทั้งหมดของเขตอำนาจศาลของไทเป คุณและ PACIFY เห็นด้วยกับมูลคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ หรือข้อกำหนดจะต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดมูลคดี มิฉะนั้นมูลคดีจะถูกระงับถาวร

ทั่วไป

คุณอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดของภูมิศาสตร์ที่คุณอาศัยอยู่และที่คุณเข้าถึงบริการ และมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น คุณตกลงว่า PACIFY จะไม่รับผิดชอบหากกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณจำกัดหรือห้ามการมีส่วนร่วมของคุณ PACIFY ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในการเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในบริการ และบุคคลใดก็ตามที่สังกัดหรืออ้างว่ามีความเกี่ยวข้อง โดย PACIFY จะไม่มีอำนาจในการรับรองหรือรับประกันดังกล่าว PACIFY ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตำแหน่งที่คุณเข้าถึงบริการและปิดกั้นการเข้าถึงจากเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเข้าร่วมนั้นผิดกฎหมายหรือถูกจำกัด

ข้อกำหนดของ PACIFY ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PACIFY ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้ และ (ยกเว้นในกรณีของการฉ้อโกงหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นการฉ้อโกง) แทนที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจก่อนหน้านี้ก็ตาม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือกำหนดขึ้นโดยจารีตประเพณี แนวปฏิบัติ นโยบายหรือแบบอย่างระหว่างคุณกับเรา ข้อกำหนดของ PACIFY ไม่สามารถแก้ไขเป็นรายบุคคลโดยบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างว่าเป็นพันธมิตรกับ PACIFY ไม่มีส่วนใดในส่วนย่อยนี้ที่จะป้องกัน PACIFY จากการแก้ไขข้อกำหนดของ PACIFY

คุณและ PACIFY ตกลงว่าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของ PACIFY ถูกพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยศาลที่มีเขตอำนาจ บทบัญญัติดังกล่าวสำหรับเขตอำนาจศาลนั้นจะไม่มีผลบังคับแต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตของการพิจารณาความไม่ถูกต้องดังกล่าว หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ในลักษณะอื่นใดหรือเขตอำนาจศาล และไม่กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดของ PACIFY ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

PACIFY อาจมอบหมายหรือมอบหมายข้อกำหนดของ PACIFY ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดของ PACIFY โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PACIFY และการมอบหมายและการมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณถือเป็นโมฆะและไม่มีผล

ความล้มเหลวของ PACIFY มีความประสงค์หรือบังคับให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PACIFY อย่างเข้มงวด  การไม่ใช้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ของ PACIFY มีไว้เพื่ออ้างสิทธิ์ พึ่งพาข้อกำหนด ไม่ว่าจะอยู่ในกรณีใดๆการสละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งโดย PACIFY สำหรับข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดของ PACIFY จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อผูกมัดใดๆ ในอนาคตที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดดังกล่าว ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งและเฉพาะเจาะจงในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีการรับรอง แถลงการณ์ การยินยอม การสละสิทธิ์ หรือการกระทำหรือการละเว้นอื่นๆ โดย PACIFY จะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีผลผูกพันตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยมือ คุณและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องของ PACIFY

คุณรับทราบว่าสิทธิ์ที่ได้รับและข้อผูกมัดภายใต้ข้อกำหนดของ PACIFY ต่อ PACIFY นั้นมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถถูกแทนที่ได้ การสูญเสียดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อ PACIFY อย่างไม่อาจแก้ไขได้ และไม่สามารถทดแทนได้ด้วยความเสียหายทางการเงินเพียงอย่างเดียว ดังนั้น PACIFY มีสิทธิ์ได้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการผ่อนปรนอื่นๆ ที่เป็นธรรม (โดยไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์พันธบัตรหรือผู้ค้ำประกันหรือหลักฐานความเสียหาย) ในกรณีที่คุณละเมิดหรือคาดว่าจะมีการละเมิด คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการผ่อนปรนอื่นๆ ที่เป็นธรรม หรือเพื่อสั่งการหรือยับยั้งการทำงานของบริการหรือเกมใดๆ ของ PACIFY การใช้ประโยชน์จากโฆษณาใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น หรือการใช้ประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใดๆ หรืออื่นๆ ที่ใช้หรือแสดงผ่านบริการและตกลงที่จะจำกัดการเรียกร้องของคุณในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน โดยจำกัดตามหัวข้อ “การจำกัดความรับผิด” ที่กำหนดไว้ข้างต้น (ถ้ามี)

หัวเรื่องในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีความสำคัญทางกฎหมายหรือสัญญา

PACIFY จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการอันเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ PACIFY รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวในการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PACIFY เช่น การกระทำของพระเจ้า สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การห้ามส่งสินค้า การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร อัคคีภัย น้ำท่วม อุบัติเหตุ ความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย การนัดหยุดงานหรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงานหรือวัสดุ

เราอาจแจ้งให้คุณทราบผ่านการโพสต์บน https://starcastle.pacifyservice.com และทางอีเมลหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา คำบอกกล่าวใดๆ ที่คุณให้ไว้โดยไม่ปฏิบัติตามหมวดคำบอกกล่าวนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของ PACIFY คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้: [email protected] หรือส่งข้อความผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม

ปรับปรุงล่าสุด: