กฏกติกาการลงโทษสากลของสตาร์คาสเซิล

กฏกติกาการลงโทษสากลของสตาร์คาสเซิล

ยินดีต้อนรับสู่การเข้าร่วม!

เพื่อให้แน่ใจว่าคือ「สตาร์คาสเซิล」(ต่อไปนี้จะเรียกว่า「เกม」)ที่สร้างบรรยากาศความบันเทิงสำหรับสมาชิกทุกท่าน เราได้กำหนดกฎการจัดการตามเงื่อนไขการใช้งานเกม(ต่อไปนี้จะเรียกว่า「กฎ」)จึงขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันสนับสนุนและให้ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในเกม!

ความถูกต้องของข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เพื่อปกป้องสิทธิ์ในเกมของคุณ กรุณายืนยันข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานที่คุณกรอกเมื่อลงทะเบียนเกมอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณตามความเป็นจริง หากข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณ ทางเราจะไม่สามารถให้บริการหรือให้ข้อมูลใดๆกับคุณได้ รวมทั้งบัญชี รหัสผ่าน ประวัติการเล่นเกม รางวัลกิจกรรม ฯลฯ

โปรดเก็บข้อมูลบัญชีของคุณให้ดี อย่าให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการของบัญชี โปรดทราบทางเราจะไม่ขอรหัสผ่านหรือรหัสยืนยันของคุณ ดังนั้นโปรดอย่ามอบข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่น

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

เราอาจเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเกม เราจะประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ทางการของเกม โปรดทราบหากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขของ กฎเหล่านี้

คำอธิบายบทลงโทษ

หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ เราอาจจำกัดสิทธิ์ของคุณในเกมดังนี้:

 1. 【บังคับออฟไลน์】: บังคับให้ออกจากเกมผ่านการทำงานของระบบ
 2. 【ห้ามเข้าสู่ระบบ】: ห้ามเข้าสู่เกมสตาร์คาสเซิล ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. 【ปิดกั้นแชตชั่วคราว】: ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแชตได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. 【ระงับบัญชีชั่วคราว】: ระงับสิทธิ์ของสมาชิกในการใช้บัญชีของตน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. 【บังคับปิดห้องแชต】: บังคับปิดห้องแชตส่วนตัวผ่านการทำงานของระบบ
 6. 【ปิดกั้นฟังก์ชั่นแชต】: จำกัดตัวละครในการใช้ฟังก์ชั่นแชตและฟังก์ชั่นจดหมาย
 7. 【ปิดกั้นฟังก์ชั่นจดหมายชั่วคราว】: ไม่สามารถส่งจดหมายได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. 【ลดระดับสมาชิก】: ลดระดับสมาชิกตามความรุนแรงของการละเมิดกฎ

การละเมิดกฏและบทลงโทษ

หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้ เราจะจำกัดสิทธิ์ของคุณตามสถานการณ์ต่างๆ หากคุณถูกระงับบัญชีชั่วคราวครบ【๓】ครั้ง เราอาจยุติสัญญาผู้ใช้งานกับคุณอย่างถาวรและไม่ได้ให้บริการใดๆ แก่คุณอีกต่อไป

ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

การละเมิดกฎ บทลงโทษ
 1. ใช้คำพูดภายในเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หยาบคาย ดูถูก หมิ่นประมาท โจมตีตัวบุคคล คุกคาม ยั่วยุ เหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ข้อความลามกอนาจาร เนื้อหาอนาจารหรือมีความหมายแฝง เนื้อหาของคำพูดที่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
 2. ใช้คำและเนื้อหาที่แอบอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการ หรืออ้างว่าเป็นตัวแทนผู้ดูแลเกม ผู้จัดการเกมฯลฯ ภายในเกม
 3. เผยแพร่คำพูดภายในเกมที่ไม่มีมูลที่มาหรือไม่มีการยืนยัน ส่งผลให้ผู้เล่นอื่นมองภาพลักษณ์ของเกมเปลี่ยนไป
 4. ส่งข้อความซ้ำหลายๆ ครั้งในแชตรวมหรือแชตห้องอื่นๆ ภายในเกม ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถรับชมห้องแชตได้ตามปกติ เช่น ส่งข้อความที่ไม่มีความหมาย (เช่น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระมั่ว สัญลักษณ์ อีโมติคอน คำสั่ง ข้อความเริ่มต้นของระบบ) หรือใช้ข้อความเดียวกันเพื่อพูดซ้ำและพูดบ่อย ๆ ทั้งหมดเป็นการพูดซ้ำๆ (ห้องที่มีมากกว่าสองคนขึ้นไปคือห้องแชตสาธารณะ)
 5. การจัดการกับข้อพิพาทส่วนตัว ทะเลาะวิวาท รวมทั้งพยายามเผยแพร่และยุยงปลุกปั่นเป็นการส่งเสริมให้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมข้อพิพาทในห้องแชตสาธารณะหรือสร้างความรำคาญให้ผู้เล่นอื่นในการเล่นเกม
 6. การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลในเกมเช่น เปิดเผยข้อมูลสมาชิกของเกมสตาร์คาสเซิลของผู้เล่นรายอื่นๆ
 7. ส่งข้อความถี่ซ้ำหลายๆ ครั้งในแชตรวมของเกมเพื่อประสงค์ร้าย
 8. มีพฤติกรรมโฆษณาหรือใช้เนื้อหาเชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์มเกม (เช่น การขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับเกม พฤติกรรมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมจริง)
 9. การจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายในเกมเช่น ยาบ้า อาวุธ สินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ และสื่อลามกอนาจารฯลฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ผิดกฏหมาย ปิดต่อกฏระเบียบข้อบังคับหรือขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
 10. เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือยุยงให้เกิดอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มเกมนี้
 11. เผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มเกมนี้ เผยแพร่การกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฏหมายของไทย (เช่น: การค้ายาเสพติด ใช้คำที่มีชื่อของยาเสพติด)
 12. เหตุการณ์อื่นๆ ที่ถือว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและสงบเรียบร้อยในเกม

ครั้งที่ ๑: ปิดกั้นแชตชั่วคราว
ครั้งที่ ๒: แจ้งตักเตือนและปิดกั้นแชตชั่วคราว/ลดระดับสมาชิก
ครั้งที่ ๓: ยกเลิกบัญชีถาวร

(หากการละเมิดร้ายแรง จะถูกลงโทษด้วย【ยกเลิกบัญชีถาวร】)

บทลงโทษ

ครั้งที่ ๑: ปิดกั้นแชตชั่วคราว
ครั้งที่ ๒: แจ้งตักเตือนและปิดกั้นแชตชั่วคราว/ลดระดับสมาชิก
ครั้งที่ ๓: ยกเลิกบัญชีถาวร

(หากการละเมิดร้ายแรง จะถูกลงโทษด้วย【ยกเลิกบัญชีถาวร】)

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเกม

การละเมิดกฎ บทลงโทษ
 1. มุ่งร้ายผ่านช่องโหว่ (BUG) ของระบบเกมหรือใช้แบบฟอร์มของโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น: การบุกรุก การสกัดกั้น การทำลาย การแก้ไขข้อมูลเกม Data packet) หรือการดัดแปลงใดๆ ของโปรแกรมเดิมรวมทั้งล็อคระบบ ปลดล็อคการตั้งค่าระบบอื่นๆ โดยใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเพื่อหาประโยชน์ในเกมและส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของเกม
 2. การจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายในเกมเช่น ยาบ้า อาวุธ สินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ สื่อลามกอนาจารต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ผิดกฏหมาย ผิดต่อกฏระเบียบข้อบังคับหรือขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
 3. ซื้อและขายเหรียญสตาร์ การ์ดแต้มของเกมหรือไอเทมอื่นๆ ภายในเกม
 4. มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสิทธิและความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (ฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 5. แทรกแซง สร้างความรำคาญ ก่อกวนโดยวิธีการต่างๆ ภายในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ของเกม
 6. แอบอ้างตนเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบของเกมหรือใช้ชื่อบัญชีที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบของเกมเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่น
 7. ผู้ที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ฉ้อโกงหรือใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ในการเติมเงินหรือซื้อของอื่นๆ ในเกม

ครั้งที่ ๑: ปิดกั้นแชตชั่วคราว
ครั้งที่ ๒: แจ้งตักเตือนและปิดกั้นแชตชั่วคราว/ลดระดับสมาชิก
ครั้งที่ ๓: ยกเลิกบัญชีถาวร

(หากการละเมิดร้ายแรง จะถูกลงโทษด้วย【ยกเลิกบัญชีถาวร】)

บทลงโทษ

ครั้งที่ ๑: ปิดกั้นแชตชั่วคราว
ครั้งที่ ๒: แจ้งตักเตือนและปิดกั้นแชตชั่วคราว/ลดระดับสมาชิก
ครั้งที่ ๓: ยกเลิกบัญชีถาวร

(หากการละเมิดร้ายแรง จะถูกลงโทษด้วย【ยกเลิกบัญชีถาวร】)

ชื่อบัญชีเกมที่ไม่เหมาะสม

การละเมิดกฎ บทลงโทษ
 1. ชื่อบัญชีที่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นว่าเป็นผู้ดูแลระบบเช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ศูนย์ฝ่ายบริการลูกค้า สตาร์คาสเซิล GM ฯลฯ
 2. ชื่อบัญชีที่ใช้คำพาดพิง ละเมิด หมิ่นประมาท การโจมตีส่วนบุคคล ข่มขู่ฯลฯ เช่น อหต. เฮงซวยหรือไอ้หน้าโง่ เป็นต้น
 3. ชื่อบัญชีที่ใช้คำผิดต่อกฏระเบียบข้อบังคับหรือขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม เช่น อีดอก มารศาสนา เป็นต้น
 4. ชื่อบัญชีที่ใช้คำผิดกฏหมายที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามจนทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

ปิดกั้นฟังก์ชั่นแชต

บทลงโทษ

ปิดกั้นฟังก์ชั่นแชต

อื่นๆ

การละเมิดกฎ บทลงโทษ
ดำเนินการและรับโทษทางกฎหมาย ยกเลิกบัญชีถาวร
มีหมายจากศาลขอให้ระงับบัญชีชั่วคราวหรือสืบสวนข้อมูล ให้ความร่วมมือในการระงับสิทธิ์ชั่วคราวจนกว่าจะปิดคดี
ค้างชำระ ขอคืนเงิน ยกเลิกรายการซื้อ ระงับสิทธิ์ชั่วคราว

ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ

เพื่อคงความยุติธรรมของเกมและซัพพอร์ตบริษัทในการแบนผู้เล่นที่อาจใช้『การแฮ็ก』และ『การฉ้อโกง』หากคุณยินยอมที่จะใช้โปรแกรม(CLIENT) โดยโปรแกรมจะไม่แจ้งเตือนคุณและจะรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบอื่นๆ อย่างไม่จำกัดรวมทั้งแป้นพิมพ์ เมาส์ การ์ดแสดงผล แผงวงจรสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย CPU RAM ที่อยู่ IPฯลฯ รวมถึงหากมีคอมพิวเตอร์ที่ทำงานพร้อมกับสตาร์คาสเซิลว่าออนไลน์โดยใช้『โปรแกรมอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาต』ในเวลาเดียวกันหรือไม่

(หมายเหตุ) ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อปกป้องผู้เล่นและรักษาคุณภาพของเกมรวมถึงใช้หาระบุผู้เล่นที่คิดร้ายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลฯลฯ เท่านั้น

หมายเหตุ: เนื้อหาที่กล่าวถึงในบทความนี้โดยใช้คำว่า『โปรแกรมอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาต』หมายถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท โดยมีบริษัทเป็นผู้เป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว

 1. เพื่อดำเนินการหรือใช้ในการฉ้อโกง
 2. เพื่อทำให้โปรแกรม CLIENT แก้ไขหรือแฮ็คอินเทอร์เฟซ สภาพแวดล้อมของเกม
 3. สกัดกั้น เจาะระบบหรือใช้วิธีการอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูลผ่านเกมไม่ว่าจะเป็น “addon”หรือ“mod” โดยการใช้โปรแกรมอื่นๆ

บรรยากาศที่ดีในเกมสร้างขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน หากพบว่ามีการละเมิดใด ๆ ที่ทางบริษัทต้องห้าม ทางเราต้องขอความร่วมมือจากคุณให้ช่วยกันรายงานการฉ้อโกงหรือรายงานให้เราทราบทันที

 1. การจัดการของผู้ดูแลระบบเกม

  เพื่อขจัดความอยุติธรรมในเกม ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตรวจสอบปลอดภัยของประวัติการเล่นและจำนวนทรัพย์สินในเกมของวันก่อนหน้านี้ 1 วัน สมาชิกคนใดที่โดนต้องสงสัยว่าใช้กระบวนการโกงในเกมหรือจำนวนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในเกมเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทั้งหมดจะอยู่ในรายการการตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบแล้วจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎและข้อบังคับต่อไป

 2. ผู้เล่นรายงานหรือแจ้งการฉ้อโกง

  หากคุณพบผู้ใช้ที่สงสัยว่าละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ สามารถแจ้งฝ่ายบริการได้ที่ฟังก์ชั่นบริการ หลังจากตรวจสอบแล้วจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎและข้อบังคับต่อไป

 1. สำหรับการรายงานหรือแจ้งการฉ้อโกง โปรดแนบเอกสารดังนี้:

  ชื่อบัญชีของคุณ (หากเป็นรายงาน แนบเอกสารดังนี้: โปรดระบุชื่อเล่นของสมาชิกที่ต้องการรายงาน) อธิบายรายละเอียด เวลาและสถานที่ของเหตุการณ์ (โซนในเกม ฮอล์เกมหรือชื่อกิจกรรม) แคปภาพหรือถายภาพที่สมบูรณ์รวมทั้งแนบข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการยืนยันหลักฐาน

  คำเตือน: การรายงานที่ได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา

 2. วิธีการรายงานหรือแจ้งการฉ้อโกงมีดังนี้:
  1. รายงานผ่านฟังก์ชั่นบริการในเกมสตาร์คาสเซิล
  2. รายงานผ่านทางอีเมล: [email protected]
  3. รายงานผ่านทาง LINE ID: @starcastle

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงโทษ

กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

 1. ติดต่อผ่านฟังก์ชั่นบริการในเกมสตาร์คาสเซิล
 2. ติดต่องานผ่านทางอีเมล: [email protected]
 3. ติดต่อผ่านทาง LINE ID: @starcastle

เมื่อติดต่อเรากรุณาระบุชื่อบัญชีในเกมของท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อกลับหาโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับข้อความจากคุณ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน ทางเราจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ หากมีกิจกรรมพิเศษใดๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานฟังก์ชัน/รายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรม หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของฟังก์ชั่นหรือกิจกรรมเกมการแข่งขันใหม่ๆที่จัดขั้น โปรดอย่าใช้งานฟังก์ชั่นหรือเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ

ฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ดูแลระบบ(GM) ไม่รับการพิจารณา

 1. การส่งข้อความเปล่าหรือข้อความที่ไร้ความหมายให้เกมมาสเตอร์(GM) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการให้คำปรึกษากับสมาชิกท่านอื่น หากได้รับแจ้งจากเกมมาสเตอร์(GM) ว่าข้อความนั้นไม่มีประโยชน์ สมาชิกจะถูกระงับการบริการให้คำปรึกษาออนไลน์
 2. สอบถามเกี่ยวกับการแลกของกำนัลและของรางวัลที่จับต้องได้ของกิจกรรมหรือการแข่งขันพิเศษที่เลยเวลากิจกรรมแล้ว
 3. หลังจากขูดรหัสบัตรเติมแต้มของเกมแล้ว ต้องการให้บริษัทตอบกลับ โอน หรือเปลี่ยนตั้งค่าการจัดสรร
 4. บริษัทห้ามมิให้สมาชิกใช้บริการสมาชิกของสาตาร์คาสเซิลในการดำเนินกิจกรรมทางการค้าใดๆ หากสมาชิกซื้อขาย ทำธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัวระหว่างสมาชิก หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องการให้บริษัทยกเลิกหรือคืนค่าเหรียญสตาร์ อย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกละเมิดสัญญาผู้ใช้งาน บริษัทจะดำเนินการจัดการตามข้อกำหนดในการให้บริการ
 5. GM จะไม่แทรกแซงการตั้งค่าการเล่นเกมพิเศษของสมาชิก เว้นแต่จะละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของเกม
 6. GM จะไม่แทรกแซงหรือจัดการข้อพิพาทส่วนตัวระหว่างสมาชิก อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้สมาชิกโพสต์หรือใช้คำพูด (ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หยาบคาย ดูถูก หมิ่นประมาท โจมตีตัวบุคคล คุกคาม ยั่วยุ เหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ข้อความลามกอนาจาร เนื้อหาอนาจารหรือมีความหมายแฝง เนื้อหาของคำพูดที่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมหรือส่งผลให้ผู้เล่นอื่นมองภาพลักษณ์ของเกมเปลี่ยนไป) ในแชตสาธารณะ (จะ【ยกเลิกการให้บริการแชต】)
 7. เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลการดำเนินงานภายในของบริษัทและเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการและปกป้องสิทธิ์รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน หากถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในของบริษัท ระบบเกม การตั้งค่า ปัญหาส่วนตัวของGM หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เราจะไม่รับการพิจารณาคำถาม ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ
 8. หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนไอเท่มหรือสินค้าเสมือนระหว่างสมาชิก ขอให้ผู้เล่นไกล่เกลี่ยกันเอง GMจะไม่เป็นผู้ตัดสินและจะไม่รับการพิจารณาปัญหาดังกล่าว

สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเอง

 1. สถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในระหว่างการให้บริการสมาชิก:
  • การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์เว็บไซต์
  • การทำงานล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นเองหรือจากผู้ผลิตรายอื่นหรือบริษัทโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
  • การหยุดชะงัก การไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลอันเนื่องมาจากความประมาทในการปฏิบัติงานของมนุษย์
  • ระบบถูกดัดแปลงหรือปลอมแปลงโดยบุคคลที่สามที่บุกรุกเข้าสู่ระบบ
  • เนื่องจากสงคราม ภัยธรรมชาติ ปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ ทำให้อุปกรณ์ของบริษัทไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

  จากสถานการณ์ข้างต้น บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของการบริการทั้งด้านความสมบูรณ์แบบ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความรวดเร็ว ความเสถียร การตัดการเชื่อมต่อ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

  สมาชิกต้องเข้าใจความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าชดเชยใด ๆ จากสถานการณ์ข้างต้นและสมาชิกต้องยินยอมที่จะสำรองข้อมูลของอีเมล ไฟล์ และข้อมูลอื่นๆ

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของอีเมล ไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการส่งข้อมูล

 2. การทำธุรกรรมหรือการซื้อหมายเลขซีเรียลที่ผิดกฎหมาย:

  การซื้อหมายเลขซีเรียลจากแหล่งที่ไม่รู้จักทางออนไลน์นั้นไม่ปลอดภัย
  ไม่อนุญาติให้สมาชิกทำการซื้อขายใดๆ เป็นการส่วนตัว หากซื้อโดยใช้กลไกชำระเงินออนไลน์(เช่น บัตรเครดิต การผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) บริษัทจะระงับบัญชีของสมาชิกชั่วคราวจนกว่าจะการดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้นจึงจะคืนสิทธิให้ ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลไกชำระเงินออนไลน์คือภาระความรับผิดชอบของสมาชิกที่ใช้บัญชีดังกล่าว บริษัทจะให้ร่วมมือกับหน่วยงานสืบส่วนต่อไป

 3. บริษัทห้ามมิให้สมาชิกใช้บริการสมาชิกของสาตาร์คาสเซิลในการดำเนินกิจกรรมทางการค้าใดๆ หากมีการทำธุรกรรมส่วนตัวระหว่างสมาชิก หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

 4. สมาชิกมีหน้าที่รักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านของตนเองใน【สตาร์คาสเซิล】ให้ดี ต้องไม่เปิดเผย ไม่ให้ยืม ไม่โอน และไม่มอบบัญชีให้แก่บุคคลที่ 3

หากคุณพบว่าบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณถูกขโมย ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดความปลอดภัยในการใช้งาน ต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตามมาตรการที่บริษัทดำเนินการจะไม่ถือว่าเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะรับผิดชอบหรือจ่ายค่าชดเชยให้ท่าน สำหรับบัญชีหรือรหัสผ่านโดนแฮ็กและนำไปใช้ในทางที่ผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ ให้คุณ แต่คุณสามารถยื่นเรื่องขอประวัติการเล่นเกมและสามารถแจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่หรือยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้

บริษัทจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดี