นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

บทนำ

พัฒนาและเผยแพร่เกมโซเชียลสำหรับเว็บและอุปกรณ์มือถือ ("บริการ") ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "สตาร์คาสเซิล" หมายถึง PACIFY SERVICE CO., LTD. และ "บริษัทในเครือ" ซึ่งจะหมายถึงบริษัทย่อย บริษัทแม่ กิจการร่วมค้าและนิติบุคคลอื่น ๆ ภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วมกัน เรายังอาจเรียกสตาร์คาสเซิลว่า "เรา" หรือ "พวกเรา"

สตาร์คาสเซิลมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และมอบประสบการณ์การเล่นเกมบนโซเชียลที่ดียิ่งขึ้น ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") นโยบายส่วนตัวฉบับนี้ได้ร่างขึ้นเพื่อชี้แจงให้คุณทราบถึงการที่เราจัดการ รวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน ใช้ และปกป้องข้อมูลที่คุณให้ผ่านการเชื่อมต่อเกมหรือแอปพลิเคชั่นสตาร์คาสเซิล และทุกครั้งที่คุณเล่นเกมของเราหรือเข้าถึงการบริการ สินค้า เนื้อหา http://starcastle.pacifyservice.com และ/หรือโดเมนอื่นๆ ที่ทางสตาร์คาสเซิลจัดหาให้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นเกมของเราหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาhttp://starcastle.pacifyservice.comและ/หรือโดเมนอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยสตาร์คาสเซิล ซึ่งรวมกันเรียกว่า "บริการ" นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง:

 • ข้อมูลใดที่เรารวบรวม เรารวบรวมอย่างไร
 • เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไรและแบ่งปันกับใคร
 • เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กได้อย่างไร
 • วิธีที่เราปกป้องข้อมูลที่เราจัดเก็บและแบ่งปันเกี่ยวกับคุณ

ในการใช้บริการของเรา คุณได้ยินยอมที่จะรวบรวม เปิดเผย จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ทางเรารวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณไม่ควรเล่นเกมของสตาร์คาสเซิลหรือใช้บริการของเรา สตาร์คาสเซิลอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว และสตาร์คาสเซิลสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของพวกเขา เว้นแต่คุณจะตกลงยืนยันการเปิดเผยดังกล่าว โดยทั่วไปโดยการ "เลือกรับ" เพื่อรับข้อมูลจากบุคคลที่สามที่เข้าร่วมการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ บนไซต์ใดไซต์หนึ่งของเรา หากคุณขอให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนั้นๆ เนื่องจากเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามใดๆ (นอกเหนือจากผู้ให้บริการของเรา) ในพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการตลาดทางตรงโดยบุคคลที่สาม อย่าเลือกใช้งานดังกล่าวเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลในไซต์ใดไซต์หนึ่งของเรา

ผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เกี่ยวกับตนเอง สิทธิ์ในการเข้าถึงของคุณสามารถใช้ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีที่เรารวบรวม

สตาร์คาสเซิลจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และกิจกรรมหนึ่งอย่างหรือมากกว่า และจะทำเช่นนั้นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลเท่านั้น โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้องด้วย แต่ในบางกรณี (รวมถึงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่สาม

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น Facebook)

หากคุณเล่นเกมของสตาร์คาสเซิลหรือเข้าถึงบริการอื่นใดของเราบนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อบริการของเรากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคม เช่น Facebook สตาร์คาสเซิลอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับขึ้นอยู่กับเกมสตาร์คาสเซิลที่คุณกำลังเล่น แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ และถ้ามีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของคุณในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น

ตัวอย่างเช่น สตาร์คาสเซิลอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้ที่แบ่งปันโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • รูปโปรไฟล์หรือ URL ของคุณ
 • หมายเลข ID ผู้ใช้ของคุณ (เช่น หมายเลข Facebook ID ของคุณ) ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ
 • หมายเลขประจำตัวผู้ใช้และข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ของเพื่อนของคุณ
 • อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบที่คุณให้ไว้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเมื่อคุณลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันนั้น
 • ตำแหน่งทางกายภาพของคุณและอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
 • เพศของคุณ
 • วันเกิดและ/หรือช่วงอายุของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สามแบ่งปันกับสตาร์คาสเซิล

หากคุณเข้าถึงบริการของเราจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเชื่อมต่อบริการของเรากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณควรอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามนั้นด้วย

หากคุณไม่ชัดเจนว่าแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามแบ่งปันข้อมูลใดกับเรา โปรดไปที่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

คุกกี้และการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ สตาร์คาสเซิลและผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา เช่น Google Analytics จัดเก็บไฟล์บันทึกและใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูล คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล บริการอาจส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเมื่อผู้ใช้เข้าถึงหรือดูบริการ ข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพของบริการของสตาร์คาสเซิล การปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับความสนใจ และทำให้บริการใช้งานง่ายขึ้น

ผู้โฆษณาบุคคลที่สามในบริการอาจใช้ วาง หรืออ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างบนเบราว์เซอร์ของคุณ และการปฏิบัติเหล่านั้นอยู่ภายใต้นโยบายของพวกเขาเอง คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อหยุดรับคุกกี้ เพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหรือจำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต แฟลชคุกกี้(Flash cookies)ทำงานแตกต่างจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์และเครื่องมือจัดการคุกกี้ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์อาจไม่สามารถลบแฟลชคุกกี้(Flash cookies)ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะ บางส่วน หรือฟังก์ชันทั้งหมดของบริการได้

เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึง (i) เว็บบีคอน(web beacons)ซึ่งช่วยให้เราทราบว่ามีการเข้าชมหน้าใดหน้าหนึ่งหรือเปิดอีเมลหรือไม่ (ii) พิกเซลการติดตาม(tracking pixels) ซึ่งช่วยให้เราหรือพันธมิตรโฆษณาของเราสามารถโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยการยกเว้นผู้ใช้ปัจจุบันของเราจากข้อความส่งเสริมการขายบางอย่าง ระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งใหม่หรือส่งโฆษณาให้คุณบนเว็บไซต์อื่น และ (iii) วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่องหรือที่เรียกว่าแฟลชคุกกี้(Flash cookies) ซึ่งช่วยให้เราลดการฉ้อโกง จดจำการตั้งค่าในเกมของคุณ และเพิ่มความเร็วในการโหลด

เราและผู้ให้บริการของเราใช้ไฟล์บันทึก แท็ก และเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคบางประเภท รวมถึง:

 • ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้
 • ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น ที่อยู่ MAC ตัวระบุสำหรับการโฆษณา (IDFA) และ/หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (IMEI)
 • ประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ
 • ภาษาเบราว์เซอร์ของคุณ
 • หน้าอ้างอิงและหน้าออก และ URL
 • ประเภทแพลตฟอร์ม
 • จำนวนการคลิกบนเพจหรือคุณสมบัติ
 • ชื่อโดเมน
 • แลนดิ้งเพจ
 • หน้าที่ดูและลำดับของหน้าเหล่านั้น
 • ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง และสถานะของเกมและวันที่และเวลาของกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือเกมของเรา

ในบางกรณี เราจะเชื่อมต่อข้อมูลนี้กับ ID โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ ID ผู้ใช้สตาร์คาสเซิลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต โปรดดูที่ส่วนการยกเลิกการติดตามคุกกี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณแบ่งปันกับเราโดยตรง

เมื่อคุณใช้บริการของเรา (ไม่ว่าจะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผ่านสตาร์คาสเซิลโดยตรง) คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง (เช่น เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ) และเราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ในระบบของเราและใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เกมบางเกมหรือบางส่วนของบริการของเราอาจใช้การลงทะเบียนแบบดั้งเดิมหรือกระบวนการตั้งค่าบัญชี ซึ่งคุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้แก่เรา:

 • อายุหรือวันเกิดของคุณ
 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • ที่อยู่อีเมลของคุณ
 • รหัสผ่าน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้เราแน่ใจว่าคุณเป็นผู้เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือช่วยเราปรับปรุงบริการของเรา (เช่น คำตอบของแบบสำรวจออนไลน์หรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ)

เรายังอาจอนุญาตให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้เล่น โดยแยกจากโปรไฟล์ไซต์เครือข่ายสังคมของคุณ (เช่น โปรไฟล์ Facebook ของคุณ) ซึ่งผู้เล่นสตาร์คาสเซิลคนอื่นๆ สามารถมองเห็นได้ โปรไฟล์ผู้เล่นของคุณอาจมีข้อมูลเช่น:

 • รูปโปรไฟล์
 • ชื่อผู้ใช้เกม
 • เพศของคุณ
 • รายละเอียดชีวประวัติ (เช่น อายุหรือช่วงอายุของคุณ)
 • ข้อมูลตำแหน่งโดยประมาณที่คุณให้ไว้
 • ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่คุณเล่น

ข้อมูลที่คุณสร้างโดยใช้คุณสมบัติการสื่อสารของเรา

ยกเว้นเกมที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่อายุสูงกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี คุณอาจสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางอย่างในบริการของเราที่ทำให้คุณสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลได้ ไม่ใช่แค่กับสตาร์คาสเซิล แต่รวมถึงผู้เล่นสตาร์คาสเซิลท่านอื่นๆ รวมถึงเหล่านี้ด้วย:

 • การโพสต์ความคิดเห็นสาธารณะในโปรไฟล์หรือกระดานเกมของผู้เล่นอื่น
 • การส่งข้อความส่วนตัวหรือคำเชิญไปยังผู้เล่นอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงบนเว็บไซต์ของเราหรือไปยังบัญชีอีเมลของพวกเขา
 • สนทนากับผู้เล่นอื่นและ/หรือโพสต์ภาพถ่ายหรือภาพวาด

คุณรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าเราอาจเข้าถึงตามเวลาจริง บันทึกและ/หรือจัดเก็บเอกสารสำคัญของการสื่อสาร ความคิดเห็น ภาพถ่ายและภาพวาดบนเซิร์ฟเวอร์ของสตาร์คาสเซิลเพื่อใช้ในการปกป้องความปลอดภัยและเป็นของผู้เล่นของเราและสิทธิ์และทรัพย์สินของสตาร์คาสเซิลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เพื่อทำการวิจัย เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง ปรับแต่ง และเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเราและประสบการณ์ของผู้เล่น รวมถึงผ่านการใช้การวิเคราะห์ และเพื่อจัดการและนำเสนอโฆษณาตามบริบท

ข้อมูลการชำระเงิน

สตาร์คาสเซิลอาจได้รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่คุณให้ไว้เมื่อการซื้อของคุณดำเนินการโดยบุคคลอื่น (เช่น Facebook  Apple หรือ Google) เช่น เมื่อคุณซื้อบางอย่างในเกมที่คุณเล่นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือที่คุณดาวน์โหลดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ข้อกำหนดในการให้บริการของเราอธิบายนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน วิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บเงิน เครดิตของบุคคลที่สาม และสกุลเงินเสมือนจริงของเรา

หากคุณซื้อสกุลเงินเสมือนหรือสิ่งของเสมือนจริงในเกมสตาร์คาสเซิล ผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราจะรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในการประมวลผลการเรียกเก็บเงินของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลทางการเงินของคุณ

สตาร์คาสเซิลไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของคุณ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม หน่วยประมวลผลการชำระเงินของสตาร์คาสเซิลอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณกับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ใบเสร็จรับเงิน และรายการที่ซื้อเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

กระดานข้อความและห้องสนทนา

คุณอาจสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือเกมของเราที่ให้โอกาสคุณในการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูล ไม่ใช่แค่กับสตาร์คาสเซิลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้บริการรายอื่นของเราด้วย โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่านบริการหรือเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเป็นข้อมูลสาธารณะที่คุณไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัว

คุณอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ในระหว่างการส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยังไซต์หรือบริการของสตาร์คาสเซิล หรือในห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ "โปรไฟล์" ของผู้ใช้สำหรับการดูสาธารณะหรือในฟอรัมที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ผ่านบริการมือถือและ/หรือผ่านไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม การโพสต์ความคิดเห็นสาธารณะในโปรไฟล์หรือกระดานเกมของผู้ใช้รายอื่น การส่งข้อความส่วนตัวหรือคำเชิญไปยังผู้ใช้รายอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงบนเว็บไซต์ของเราหรือไปยังบัญชีอีเมลของพวกเขาและโพสต์รูปภาพ ข้อมูลที่คุณเปิดเผยในฟอรัมเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะและไม่มีความคาดหวังเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับ

คุณควรตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งในกิจกรรมสาธารณะเหล่านี้สามารถอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้คนอื่นๆ ของฟอรัมเหล่านี้ และอาจใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอถึงคุณ สตาร์คาสเซิลไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณเลือกเผยแพร่ต่อสาธารณะในฟอรัมเหล่านี้ นอกจากนี้เรายังอาจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลถาวรของการสื่อสารเหล่านี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของสตาร์คาสเซิล เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้ของเรา ตลอดจนสิทธิ์และทรัพย์สินของสตาร์คาสเซิลที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณรับทราบและยินยอมให้มีการบันทึกและจัดเก็บการสื่อสารดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

หากคุณโพสต์วิดีโอ ภาพหรือภาพถ่ายผ่านบริการเพื่อให้รับชมแบบสาธารณะ คุณควรตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้อาจถูกดู รวบรวม คัดลอก และ/หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ สตาร์คาสเซิลไม่รับผิดชอบต่อวิดีโอ รูปภาพ หรือภาพถ่ายที่คุณเลือกโพสต์ผ่านบริการ โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการของสตาร์คาสเซิลในประเด็นนี้และคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาผ่านบริการใดๆ

การติดต่อสนับสนุนลูกค้า

ยกเว้นที่ระบุไว้ในที่นี้ เมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ (โดยทั่วไปคือชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือกิจกรรมของคุณบนบริการของเรา และหมายเลขประจำตัวผู้เล่นสตาร์คาสเซิลและ/หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ เราจะจัดเก็บการสื่อสารที่คุณมีกับทีมบริการลูกค้าและข้อมูลใดๆ ในการสื่อสารเหล่านั้นเพื่อให้การสนับสนุนและปรับปรุงบริการ สำหรับผู้ใช้เกมของเราที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่อายุสูงกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี เราจะใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อจุดประสงค์เดียวในการตอบคำถามของคุณแบบครั้งเดียว จากนั้นเราจะลบข้อมูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

เราอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรง ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนๆ เชื่อมต่อหรือให้บริการโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณมากขึ้น

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ โปรดดูหัวข้อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณด้านล่าง

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไรและแบ่งปันกับใคร

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

การใช้ข้อมูลหลักที่เรารวบรวมและจัดเก็บคือการมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้น แต่ก็มีประโยชน์อื่นๆ เช่นกัน การใช้งานที่เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของคุณรวมถึง:

 • เพื่อสร้างบัญชีเกมของคุณและอนุญาตให้คุณเล่นเกมของเรา
 • เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพบริการและประสบการณ์ของผู้เล่นของเรา
 • เพื่อระบุและแนะนำการเชื่อมต่อกับผู้เล่นสตาร์คาสเซิลท่านอื่นและ ปรับแต่งการบริการของเราแก่คุณ
 • เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสื่อสารกันได้
 • เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคและตอบคำถามของผู้เล่น
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่นของเรา
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของสตาร์คาสเซิลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อจัดการและนำเสนอโฆษณาตามบริบทและพฤติกรรม
 • เพื่อแจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงการอัปเดตในเกม ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย
 • เพื่อจัดการรางวัล การสำรวจ การชิงโชค การประกวดหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนหรือจัดการโดยเราหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณหรือผู้เล่นอื่นๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับบุคคลที่สาม และดำเนินการวิจัย

การใช้ข้อมูลของคุณที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการสื่อสาร หากคุณให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับสตาร์คาสเซิล เราจะใช้ที่อยู่อีเมลนี้เพื่อตอบข้อซักถามของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในเกมของคุณ รวมถึงความคิดเห็นจากเพื่อน แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของเกมและโปรโมชัน รวมทั้งบอกคุณเกี่ยวกับของขวัญและคำขอของเพื่อนบ้าน บางข้อความ เช่น คำเชิญให้เพื่อนๆ เข้าร่วมเล่นเกม อาจมีชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ เรายังอาจส่งข้อความอีเมลส่งเสริมการขายและข้อความ SMS ส่งเสริมการขาย (เช่น ข้อความ) ("การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย") โดยตรงหรือโดยความร่วมมือกับบุคคลอื่น ตามการตั้งค่าทางการตลาดของคุณ การสื่อสารส่งเสริมการขายแต่ละรายการจะเสนอตัวเลือกเกี่ยวกับการรับข้อความเพิ่มเติมแก่คุณ การได้รับการสื่อสารดังกล่าวขึ้นอยู่กับสตาร์คาสเซิลที่มีข้อมูลติดต่อบางอย่างจากคุณ หากคุณเล่นเกมใดเกมหนึ่งของเราที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อบางอย่างแก่เราได้ โปรดดูหัวข้อนโยบายของเราเกี่ยวกับเด็กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยรวม (ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและผู้เล่นอื่น ๆ ที่รวมกันซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ เช่น ผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในชิคาโก) และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้เล่นของเราสำหรับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ การสร้างโปรไฟล์ประชากร การตลาด การวิเคราะห์ การโฆษณา และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สาม (กล่าวคือ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สตาร์คาสเซิล) หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมข้อมูลนี้จากบริการของเราในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ความยินยอมของคุณ

ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้พวกเขารวบรวมข้อมูลของคุณจากบริการของเราด้วยวิธีบางอย่างที่ไม่ได้อธิบายไว้โดยเฉพาะในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลรวมและการวิเคราะห์

เราใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เป็นสถิติหรือเป็นข้อมูลรวม และอาจแบ่งปันกับพันธมิตรของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เนื่องจากไม่มีวิธีที่เหมาะสมในการดึงข้อมูลจากข้อมูลรวมที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายนี้เท่านั้น หรือขึ้นอยู่กับความยินยอมล่วงหน้าของคุณ

เพื่อนและผู้เล่นสตาร์คาสเซิลท่านอื่น

บริการสนับสนุนและมักจะสนับสนุนให้คุณโต้ตอบกับผู้เล่นรายอื่น ในเกมสตาร์คาสเซิลส่วนใหญ่ หากคุณเล่นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือลงทะเบียนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น Facebook Connect) เพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณจะเห็นชื่อ รูปโปรไฟล์ และคำอธิบายกิจกรรมเกมของคุณ ในทำนองเดียวกัน ในเกมสตาร์คาสเซิลหลายๆ เกม ผู้เล่นคนอื่นๆ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณหรือไม่ก็ตาม จะสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมในเกมของคุณได้ (รวมถึงการระบุเกมสตาร์คาสเซิลใดๆ คุณเคยเล่น) สื่อสารกับคุณภายในบริการของเรา และดูโปรไฟล์เกมของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อหรือ "ชื่อเกม" และรูปโปรไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น โป๊กเกอร์ในสตาร์คาส ผู้เล่นคนอื่นๆ อาจเห็นโปรไฟล์เกมของคุณหากคุณเล่นที่โต๊ะเดียวกัน ในบางกรณี

การโฆษณาของบุคคลที่สามรวมถึงการโฆษณาและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่ง

เรามีการโฆษณาบนบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการต่างๆ ของเราต่อไปได้ฟรี

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้โฆษณาบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงเว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมแก่เรา

เมื่อผู้โฆษณาหรือเครือข่ายโฆษณาวางโฆษณาในบริการของเรา พวกเขาอาจรวบรวมหรือเราอาจแบ่งปันข้อมูลประเภทต่อไปนี้จากภายในบริการของเรา:

 • ข้อมูลประสิทธิภาพ (เช่น จำนวนการคลิกบนโฆษณา)
 • ข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณและผู้เล่นอื่นโดยรวมซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ (เช่น ผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 25 ปี ที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก)
 • ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง (เช่น ที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ถาวร เช่น IDFA และตัวระบุอุปกรณ์ถาวรที่ยกเลิกการระบุตัวตน เช่น ID Android ที่แฮช)
 • ID โซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ
 • และข้อมูลเชิงบริบทอื่นๆ เกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ (เช่น ระดับและระยะเวลาเซสชันของคุณ)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจนำไปใช้เพื่อ:

วัดประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณโดยการแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าจะดึงดูดใจคุณ (แนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าการโฆษณาตามพฤติกรรม) และ/หรือดำเนินการวิเคราะห์เว็บ (เช่น Google Analytics ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์การเข้าชมและกิจกรรมของผู้เล่นอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ)

ผู้โฆษณาหรือเครือข่ายโฆษณาอาจรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านการใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ของเบราว์เซอร์และเว็บบีคอน(web beacons) และอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเดียวหรือหลายเทคโนโลยีการติดตามในเวลาเดียวกัน

โปรดระมัดระวังหลังจากคลิกโฆษณาของบุคคลที่สาม คุณอาจไม่ได้อยู่ในไซต์โฮสต์โดยสตาร์คาสเซิลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คุณกำลังเล่นเกมของสตาร์คาสเซิล

หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งจากบุคคลที่สาม โปรดดูวิธีเข้าถึง อัปเดต และจัดการข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าจะไม่มีการแสดงโฆษณาเฉพาะสำหรับเกมสตาร์คาสเซิลที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่อายุสูงกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี แม้ว่าสตาร์คาสเซิลอาจอนุญาตให้แสดงโฆษณาตามบริบทได้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อให้บริการในนามของเรา เช่น ประมวลผลการชำระเงิน วิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกม ส่งอีเมล บริการโฮสติ้ง บริการลูกค้า และเพื่อช่วยเราในการทำการตลาด รวมถึงการจัดการและ นำเสนอโฆษณาตามบริบทและปรับแต่ง ตามสัญญา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้รักษาความลับของข้อมูลที่เราแบ่งปันกับพวกเขา และเรากำหนดตามสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสิ่งอื่นนอกจากเพื่อให้บริการในนามของเรา

การขายหรือการควบรวมกิจการ

ในกรณีที่สตาร์คาสเซิลผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (รวมถึงธุรกรรมที่เสนอ) เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น การขายเกม) เราอาจเปิดเผยหรือโอนทั้งหมด ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรที่รับช่วงการเปลี่ยนผ่าน เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณและผู้เล่นรายอื่นทราบ (ในลักษณะที่อธิบายไว้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีเข้าถึง อัปเดต และจัดการข้อมูลและวิธีการสื่อสารของคุณ

การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลของคุณที่จัดโดยสตาร์คาสเซิล

หากคุณต้องการทบทวน ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สตาร์คาสเซิลมีเกี่ยวกับคุณหรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทาง[email protected]และเราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในสามสิบวัน

หยุดการใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้สตาร์คาสเซิลใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:

 1. สามารถลบบัญชีของคุณผ่านเกม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: หน้าหลัก → ≡ อื่นๆ → ตั้งค่า → ลบบัญชี
 2. หากคุณเคยเล่นเกมนี้และได้ลบแอปเกมสตาร์คาสเซิลออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณสามารถลบบัญชีของคุณออกจากหน้าดาวน์โหลดแอปเกมได้โดยตรง
 3. คุณสามารถส่งคำขอที่ตรวจสอบได้เพื่อให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected] ใส่ "ลบบัญชีของฉัน" ในบรรทัดเรื่องและระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ ID โซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คุณเข้าถึงของเรา บริการ (ถ้ามี) ในเนื้อหาของอีเมล (เช่น ID ผู้ใช้ Facebook ของคุณ) เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในสามสิบวัน

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืน/เรียกคืน/คืนค่าได้ รวมถึง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • บัญชีตัวละคร
 • เหรียญในเกม
 • ประวัติการเล่นเกม
 • ไอเทมเสมือนจริงและข้อมูลอื่นๆ

คำขอลบบัญชี จะใช้เวลาดำเนินการ 30 วัน ในช่วงระยะเวลาดำเนินการนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการผ่านเกมได้ เมื่อลบบัญชีแล้วจะไม่สามารถกู้คืน/เรียกคืน/คืนค่าได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดทราบว่าบันทึกบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือการบริการลูกค้า จะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการบัญชี หากคุณส่งเนื้อหาผ่านหรือโพสต์เนื้อหาบนบริการ เราอาจไม่สามารถลบเนื้อหานั้นได้

จัดการข้อมูลที่เราได้รับจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ในการจัดการข้อมูลที่สตาร์คาสเซิลได้รับเกี่ยวกับคุณจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเล่นเกมของเรา เช่น Facebook คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณและเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เครื่องมือจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันบน Facebook สามารถพบได้ที่นี่ หากต้องการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เกมสตาร์คาสเซิลของคุณในบางเกม โปรดไปที่หน้า "การตั้งค่า" ในเกมนั้น คุณยังสามารถจัดการการรวบรวมและใช้งานข้อมูลบางแง่มุมได้โดยไปที่หน้า "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์มือถือของคุณ และตรวจสอบการอนุญาตของแต่ละแอปพลิเคชันหรือ "แอป(app.)"

เมื่อสตาร์คาสเซิลได้รับข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สามหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บและใช้โดยสตาร์คาสเซิลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเลือกไม่ใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

หากก่อนหน้านี้คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ คุณสามารถหยุดการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้เราใช้งานได้โดยไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือหน้า "การตั้งค่า" สำหรับเกมที่เกี่ยวข้อง

การเลือกไม่รับอีเมลข่าวสารนำเสนอโปรโมชั่นจากสตาร์คาสเซิล

หากคุณต้องการหยุดรับอีเมลส่งเสริมการขายจากสตาร์คาสเซิล ให้คลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในอีเมลส่งเสริมการขายใดๆ จากสตาร์คาสเซิล หรือไปที่การตั้งค่าอีเมล โปรดทราบว่าเมื่อเราได้รับคำขอของคุณ อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่การยกเลิกของคุณจะมีผล การเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดการยกเลิกการสมัครหรืออีเมลของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยทันที และไม่เกินสิบวันทำการ

การเลือกรับข้อความจาก Facebook

หากคุณต้องการหยุดรับข้อความผ่านหน้าเกมของเรา คุณสามารถคลิกที่ไอคอน "การตั้งค่า" ที่ด้านบนของข้อความดังกล่าว และโดยการคลิก "จัดการข้อความ" คุณสามารถปิดข้อความทั้งหมดจากเกมดังกล่าวได้

การเลือกไม่รับการสื่อสารอื่นๆ

เมื่อคุณติดตั้งแอปของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถเลือกรับข้อความแจ้งเตือน ซึ่งเป็นข้อความที่แอปส่งถึงคุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณ แม้ว่าแอปจะไม่ได้เปิดอยู่ก็ตาม คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนได้โดยไปที่หน้า "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

ในเกมส่วนใหญ่ของเรา คุณอาจพบตัวเลือกในการหยุดอีเมลหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ ภายใต้ส่วน "บัญชีหรือการตั้งค่าของคุณ"

การเลือกไม่รับโฆษณาที่ปรับแต่งโดยบุคคลที่สาม

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับคุณและทางเลือกของคุณในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามส่งโฆษณาบนเว็บและมือถือที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

หน้าการเลือกไม่รับของผู้บริโภคที่มีความคิดริเริ่มในการโฆษณาผ่านเครือข่าย หรือหน้าการเลือกไม่รับของพันธมิตรโฆษณาดิจิตอล(Digital Advertising Alliance)สำหรับการโฆษณาในสหรัฐฯ และเว็บไซต์ YourOnlineChoices UK สำหรับการโฆษณาในสหภาพยุโรป

เครื่องมือเลือกไม่ใช้เหล่านี้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่สตาร์คาสเซิล สตาร์คาสเซิลไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการเครื่องมือเหล่านี้หรือตัวเลือกที่ผู้โฆษณาและผู้อื่นจัดหาให้ผ่านเครื่องมือเหล่านี้ นอกจากนี้ หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถเลือกไม่รับได้ โดยปรับการตั้งค่าการติดตามโฆษณาบนอุปกรณ์ของคุณ คุณยังสามารถรีเซ็ต "ตัวระบุโฆษณา" (เช่น IDFA) ได้จากหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งจะป้องกันการใช้ข้อมูลพฤติกรรมที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับ "ตัวระบุโฆษณา" ก่อนหน้าต่อไป นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (เช่น Apple หรือ Google) คุณอาจดาวน์โหลดแอปได้ เช่น แอป "AppChoices" ของพันธมิตรโฆษณาดิจิตอล(Digital Advertising Alliance) ที่เสนอให้คุณควบคุมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลข้ามแอปสำหรับการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับคุณ เช่นเดียวกับเครื่องมือเลือกไม่ใช้งานที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับเว็บ เครื่องมือเลือกไม่ใช้งานบนมือถือเหล่านี้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่สตาร์คาสเซิล สตาร์คาสเซิลไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการเครื่องมือเหล่านี้หรือตัวเลือกที่ผู้โฆษณาและผู้อื่นจัดหาให้ผ่านเครื่องมือเหล่านี้

โปรดทราบว่าคุณอาจยังคงได้รับโฆษณาจากบุคคลที่สามภายในเกมของสตาร์คาสเซิล แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับคุณ แต่โฆษณาเหล่านั้นจะไม่อิงตามกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์หรือแอพที่ไม่เกี่ยวข้อง

การยกเลิกการติดตามคุกกี้

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้เตือนคุณเกี่ยวกับความพยายามที่จะวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต แฟลชคุกกี้(Flash cookies)ทำงานแตกต่างจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์และเครื่องมือจัดการคุกกี้ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์อาจไม่สามารถลบแฟลชคุกกี้(Flash cookies)ได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับและจัดการแฟลชคุกกี้(Flash cookies) คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Adobe และทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่แถบเครื่องมือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโลก(Global Privacy)

หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจสูญเสียคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของบริการของเรา เนื่องจากคุกกี้สตาร์คาสเซิลจำเป็นต่อการติดตามและปรับปรุงกิจกรรมเกมของคุณ

นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

นโยบายเกี่ยวกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว้นแต่จะเขียนเป็นอย่างอื่น เกมของเรามีไว้สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในประเทศและรัฐที่คุณพำนักหรืออายุมากกว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงเท่านั้น เว้นแต่จะเขียนเป็นอย่างอื่น สตาร์คาสเซิลไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือเกมของเราไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม หากสตาร์คาสเซิลทราบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลนั้น สตาร์คาสเซิลจะดำเนินการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลที่เราจัดเก็บและแบ่งปันเกี่ยวกับคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

สตาร์คาสเซิลได้จัดทำมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์จากการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจและจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของลูกค้า เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีสตาร์คาสเซิลของคุณหรือป้อนข้อมูลการชำระเงิน เราหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราใช้เทคโนโลยีซีเคียวซ็อกเก็ตเลเยอร์ที่ปลอดภัย ("SSL") เพื่อเข้ารหัสการส่งข้อมูลนั้น แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่เป็นไปได้ของบริการของเรา ตลอดจนฐานข้อมูลและบันทึกของลูกค้า แต่ไม่มีเว็บไซต์หรือการส่งทางอินเทอร์เน็ตใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และสตาร์คาสเซิลไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก การสูญหายของข้อมูล หรือการละเมิดอื่นๆ ไม่เคยเกิดขึ้นและบุคคลที่สามจะไม่สามารถเอาชนะมาตรการเหล่านั้นหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าระบบอีเมลและการส่งข้อความไม่ถือว่าปลอดภัย ดังนั้น สตาร์คาสเซิลจึงไม่สนับสนุนให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวของสตาร์คาสเซิลผ่านสื่อเหล่านี้ เราขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย (รวมถึงรหัสผ่านบัญชีของคุณ) และออกจากระบบบัญชีของคุณหลังการใช้งาน หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กและบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณถูกแฮ็ก อาจนำไปสู่การเล่นเกมสตาร์คาสเซิลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในขณะที่ข้อมูลถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา การถ่ายโอนใดๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เรามีขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยพร้อมใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม

ความปลอดภัย ความมั่นคง และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลของคุณและเนื้อหาของการสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดของคุณในบริการของเราและระหว่างคุณกับสตาร์คาสเซิลอาจเข้าถึงและตรวจสอบได้ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการของเรา และอาจถูกเปิดเผย:

 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล หมายค้น หรือหมายศาล)
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
 • เมื่อเราเชื่อในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าบริการถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม รวมถึงเพื่อรายงานกิจกรรมทางอาญาดังกล่าวหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง การลดความเสี่ยงด้านเครดิต และการป้องกันความปลอดภัยอื่น ๆ
 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและ/หรือความปลอดภัยของคุณ บุคคลอื่น หรือสาธารณะโดยทั่วไป และเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของสตาร์คาสเซิลและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

การดำเนินการระหว่างประเทศและการถ่ายโอนออกจาก EEA

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา เราอาจโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขา บริษัทแม่ กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลอื่นๆ ภายใต้กลุ่มสตาร์คาสเซิลเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

เราจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และเราอาจจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ในประเทศอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) อาจถูกถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บที่ปลายทางนอก EEA

ข้อมูลที่เราเก็บไว้อาจได้รับการประมวลผลโดยพนักงานที่ทำงานนอก EEA ซึ่งทำงานให้กับเราหรือหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา หรือสำหรับหนึ่งในผู้ขายของเรา พนักงานนี้อาจมีส่วนร่วมใน (i) การประมวลผลธุรกรรมและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ และ (ii) การให้บริการสนับสนุนเมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และในลักษณะที่เราอธิบายไว้ที่นี่ โปรดทราบว่ากฎหมายแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล ดังนั้นกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับสถานที่ซึ่งข้อมูลของคุณถูกถ่ายโอนหรือจัดเก็บ ใช้หรือประมวลผล อาจแตกต่างจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในเขตอำนาจศาล ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเขตอำนาจศาลอื่นจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ คุณจะต้องให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งและไม่กำกวมแก่เราในการถ่ายโอนดังกล่าว เพื่อให้เราให้บริการแก่คุณ

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูลนั้น เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเป็นเวลาสองสามปีหลังจากที่คุณปิดบัญชีของคุณกับเรา หากจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อใช้ ปกป้อง หรือกำหนดสิทธิ์ทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบและผู้เล่นคนอื่นๆ โดยการประกาศที่ http://starcastle.pacifyservice.com หรือในเกมที่เทียบเท่า หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนถึงคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่เราบันทึกไว้ให้คุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล เราอาจเสริมกระบวนการนี้โดยการประกาศบนบล็อกของเกม หน้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก และ/หรือฟอรัม และบนเว็บไซต์สตาร์คาสเซิลอื่นๆ คุณควรตรวจสอบ http://starcastle.pacifyservice.com และหน้าความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับการอัปเดต

ติดต่อเรา

สำหรับคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือปัญหาอื่นใด โปรดติดต่อสตาร์คาสเซิลที่: [email protected]หรือส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของเกม